OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

 17 ledna                                        památka sv. Antonína, opata. 18 ledna                                        památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Plánovaná setkání: Všechna setkání podle plánu. Nedělní setkání na faře: 2. neděle v měsíci                        neděle farníků Ekumenická bohoslužba. Ve čtvrtek 23 ledna od 18.00 hod. se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni. Farní ples 18 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Pechovu a Šimanovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Zjevení Páně

  Nedělní setkání na faře: 1. neděle v měsíci            čaj a kafé. Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2020 Od 5. do 12. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili k páterovi Edwardovi Walczykovi. Farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Letos se koná 18 ledna v hotelu Svornost. Pravidelná setkávání Tento týden od 6 ledna pokračují pravidelná pastorační setkáni. Náboženství a ostatní přípravy podle plánu. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svátek Svaté Rodiny

Nedělní setkání na faře: 5. neděle v měsíci - neděle radosti a pravdy 1. ledna       Slavnost Matky Boží Panny Marie 2. ledna       Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2019 Od 1. do 6. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili paní Viktorii Šobejové, ředitelce farní charity Praha 14. Slavnost Matky Boží Panny Marie Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku v 10, 11.30 a 18 h. První sobota v měsíci Příští sobotu od 9.00 h. se koná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny. Koncert koled V sobotu 4. ledna…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře: 4. neděle v měsíci                     čajovna   Předvánoční úklid K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme zítra 23. 12. od 15 h. Prosíme, přijďte pomoci. Svátek Svaté Rodiny Příští neděli během Mši sv. bude žehnání manželů.   Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře: 3. neděle v měsíci                           setkání u kafé a čaje. Setkání manželů od 14.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Plánovaná setkání: Tento týden náboženství a ostatní aktivity podle plánu. Jen v pátek se ruší hodina náboženství od 16.30 hod. Roráty Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7.00 hod. rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře. Živy betlém. Ve sobotu 21.12.2019 od 17:00 hod. - půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova. Předvánoční úklid K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme 23. 12. od 15 h. Prosíme, přijďte pomoci!!! Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9 prosince                                slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci. 14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.   Plánovaná setkání: 2. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h Nedělní setkání na faře: 2. neděle v měsíci                             setkání farníků. Živy betlém. V sobotu 21.12.2016 od 17:00 hod. - půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova. Roráty Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře. Náboženství. Tento týden náboženství se koná až od čtvrtka 12.12.2019   Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovi, Joskovi, Šrámkovi a Šťastných.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

7 prosince                                                 památka sv. ambrože, biskupa a učitele církve. Plánovaná setkání:   1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h Všechna ostatní setkávání do středy pravidelně, a pak až od další středy, teda od 12 prosince.   Výjimka Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h v Oáze.   Roráty Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.     Mikulášská besídka Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!     Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Chalupovi a Zikmundovi.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE Krista Krále

30 listopadu                                svátek sv. Ondřeje, apoštola   Poděkování Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále, a za akce „svatomartinské vina“. Nedělní setkání na faře: 4. neděle v měsíci                             káva a čaj. Brigáda na farní zahradě. V sobotu 30 listopadu od 9.00 hod prosím o pomoc při hrabání listů a přípravu farní zahrady na zimu.   Mikulášská 5. Prosince od 17 hodin na faře se koná setkání s sv. Mikulášem. Pozvané jsou všechny děti naši farnosti a také kamarádky a kamarády. Rodiče jsou prošení o přislaní dopisu od dětí. Nejlépe na mail denda.d@volny.cz, nebo na mobil: Denisa – 778470719.   Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Františka Csicso, za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, a za celou jeho rodinu.
Zobrazit více