Důležité informace

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ

OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

v kostele sv. Bartoloměje.

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022.

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

4 října                                             památka sv. Františka s Assisi

7 října                                             památka Panny Marie Růžencové.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
Děkuji za účast a pomoc na Pražské Pěší Pouti.


Koncert na opravu varhán.
Moc děkují všem účinkujícím zejména Adu Melicharovi za uspořádáni koncertu na podporu opravy kyjských varhan. Vybraná částka jé 3000 Kč.

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin. V pátek je nová skupina starších děti od 16.30 hod. Ve čtvrtek náboženství v Oáze začíná v 15.15 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Polákovu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Adorace Nejsvětější svátostí do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
9:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Úterý

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz