KŘEST MALÝCH DĚTÍ Příprava rodičů a kmotrů (cca 3 přátelská setkání)
KŘEST DOSPĚLÝCH Kontaktujte P. Walczyka (termíny setkání)
BIŘMOVÁNÍ Příprava trvá 6 měsíců (termíny setkání)
SVATBY, PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ 10 setkání
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V tomto případě kontaktujte P. Walczyka kdykoliv!
POHŘBY Kontaktujte P. Walczyka
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Vždy půl hodiny před mší svatou
MODLITBY NA VAŠE ÚMYSLY Zašlete SMS na mobil P. Walczyka
P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.
tel.: + 420 777 136 282
farnostkyje@centrum.cz