Důležité informace

Křest dospělých.

Zájemci o přípravu a křest dospělých prosím o kontakt do 30. května.  

Jedná se o vstup do katechumenátu.

Farní tábor.

Letos v naší farnosti se neuskuteční klasicky farní tábor. Naopak v terminu od 15 do 19 srpna bude na faře v Kyjích příměstský tábor. Podrobností a přihlášky budou připravené k 15 červnu.

 

Duchovní obnova s Karelem Foucauld

Malé sestry Ježíšovi zvou na duchovní obnovu u příležitostí poděkování za svatořečení Karla Foucauld. Vše se uskuteční 19.6 od 15.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Podrobný program bude zveřejněný.

NOVINKA

Křest Dospělých – VIDEO

Rozhovory o pravdě – povídání na faře.

Spravedlivá válka.

Zpravodajství a objektivní pravda

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.

P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční


  1. 26 května                                    památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Náboženství
Tento týden náboženství ve středu a v pátek podle plánu. Ve čtvrtek a ve středu ve sokle se náboženství růži.

Křest dospělých.
Zájemci o přípravu a křest dospělých prosím o kontakt do 30. května. 
Jedná se o vstup do katechumenátu.
Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší.

Mše sv. v sobotu s nedělně platností začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Farní tábor.

Letos v naší farnosti se neuskuteční klasicky farní tábor. Naopak v terminu od 15 do 19 srpna bude na faře v Kyjích příměstský tábor. Podrobností a přihlášky budou připravené k 5 červnu.

Duchovní obnova s Karelem Foucauld
Malé sestry Ježíšovi zvou na duchovní obnovu u příležitostí poděkování za svatořečení Karla Foucauld.
Vše se uskuteční 19.6 od 15.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Podrobný program bude zveřejněný.
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu a ten celý rod.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

.

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D. – farář, mobil: +420 777 136 282

Trvalý jáhen: Mgr.Bc. Viktor Mach, mobil: +420776583053, e-mail:  jahenviktor@seznam.cz

 

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz