Důležité informace

Důležité

Od 31 ledna do 21 února v každé úterý se ruší Mše sv. od 18.00 hod.

Ve středu 1, 8 a 15 února v místo Mši sv. bude bohoslužba slova. Ostatní Mše beze změn.

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

4 neděle v mezidobí OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

31 ledna                                       památka sv. Jana Bosko, kněze
2 února                                         svátek Uvedení Páně do Chrámu,

  1. února památka sv. Agáty, panny mučednice

Důležité
Do 21 února v každé úterý se ruší Mše sv. od 18.00 hod.. Ve středu 1, 8 a 15 února v místo Mši sv. bude bohoslužba slova. Ostatní Mše beze změn.
Úklid kostela.
Ve středu po Mši sv. prosím o pomoc s úklidem kostela po Vánocích. Děkuji za ochotu a pomoc.
Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna setkávání v naší farnosti.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 úterý v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 úterý v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz