Důležité informace

Pouť sv. Bartoloměje

Všichni jste srdečně zváni na slavnostní poť sv. Bartoloměje 24-25 srpen. Hlavním celebrantem letos bude J.E. Kard. Dominik Duka.

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 15 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele
                                                     církve
Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání na faře, neděle návrhů.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí.

Prázdninový provoz
Během prázdnin, všechny aktivity jsou zrušený, ostatní služby po osobní domluvě s knězem nebo jáhnem.

Pouť sv. Bartoloměje
Všichni jste srdečně zváni na slavnostní poť sv. Bartoloměje 24-25 srpen. Hlavním celebrantem letos bude J.E. Kard. Dominik Duka.

Pastorační změny.

Počínajíc začátkem školního roku 2024 - 2025 naše farnost projde změnou v pastorační službě. Pokud někdo má nějaké nápady a návrhy, ať kontaktuje pana jáhna Viktora nebo přímo faráře P. Edwarda.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jírů, s prosbou o požehnání a dary dle Boží milosti a milosrdenství.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com/@farnostkyjeacernymost4603
  Web: www.farnostkyje.cz