Důležité informace

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která se koná od 18.00 hod. bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města. Přistup je volný.

Srdečně zveme všechny.

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 16 h v Kyjích na farní zahradě. Všechny děti jsou srdečně vítány!

Synodální cesta.

Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/, nebo se obrati na mně nebo trvalého jáhna Viktora.

P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE ADVENTNÍ

6 prosince                                 památka sv. Mikuláše.
7 prosince                                 památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
8  prosince                                slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Plánovaná setkání: 2. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která se koná od 18.00 hod. budé do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města. Přistup je volný. Srdečně zveme všechny.

Roráty
Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 16 h v Kyjích na farní zahradě. Všechny děti jsou srdečně vítány!

Synodální cesta.
Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/, nebo se obrati na faráře nebo trvalého jáhna.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežka a Štěpán Tvarohovi.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1,3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita Malých sester Ježíšových (ul. Vlčková 10)

18:00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D. – farář, mobil: +420 777 136 282

Trvalý jáhen: Mgr.Bc. Viktor Mach, mobil: +420776583053, e-mail:  jahenviktor@seznam.cz

 

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz