Důležité informace

 

Plánovaná setkání:
tento týden se ruší všechna setkávání až na výjimku. Ve středu se uskuteční setkáni synodální cesty od 19.00 hod.

Synodální cesta.

Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/.

V naší farnosti setkání synodální se uskuteční ve středu 26 ledna od 19.00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.

P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 neděle v mezidobí


  1. ledna památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
  2. ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Plánovaná setkání:
tento týden se ruší všechna setkávání až na výjimku. Ve středu se uskuteční setkáni synodální cesty od 19.00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Synodální cesta.

Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/.

V naší farnosti setkání synodální se uskuteční ve středu 26 ledna od 19.00 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu a ten celý rod.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

.

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D. – farář, mobil: +420 777 136 282

Trvalý jáhen: Mgr.Bc. Viktor Mach, mobil: +420776583053, e-mail:  jahenviktor@seznam.cz

 

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz