Důležité informace

Zájemci o křest dospělých prosím o kontaktování faráře (mobil:777136282) nejpozdněji do 16 května.

Finanční podpora.

S ohledem na finanční potřeby naši farnosti chci moc poděkovat všem kdo duchovně nebo materiálně podporuji naše společenství. Zároveň Vás všechny informuji, že letos potřebujeme ještě dokončit opravu zdi (vnitřní čas cc. 80 tis.) udělat konečně střechy nad sakristii a vchodem do kostela (cc. 450 tis.), a připravit se na generální opravu varhan (cc.1.7 mil). Prosím proto o pomoc a moc rád uvítám i trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu: 5075448339 / 0800.

P. Edward Walczyk

Covid – omezení.

S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h. v Kyjích

Každou neděli v 10.00 h. a 11.30 h. v Kyjích.

V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze v neděli od 12.15 a to do 12.45 h. v Kyjích.

Mše sv. v týdnu pravidelně ve středu a pátek od 18.00 h. v Kyjích a ve čtvrtek v 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Mše sv. je možné sledovat online na youtube.

Klikněte zde: Youtube

 

Náboženství pro děti

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa
KATECHEZE 8

starší náboženství:

 

Poděkování za příspěvky na projekt střední škola v Kashitu (Zambie)

Děkujeme vám, farníkům od sv. Bartoloměje v Praze 9, že jste svým nákupem na našich adventních on-line stáncích podpořili projekt střední školy v Kashitu. Čistý zisk byl 11.828 Kč.  Vedle toho se v adventu konala ještě jiná akce, která vynesla 10.850 Kč.

Celá zpráva zde.

Bůh vám žehnej.
Přátelé New Renato

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

Důležité


Zájemci o křest dospělých prosím o kontaktování faráře (mobil:777136282) nejpozdněji do 16 května.


12 května                        svátek posvěcení katedrály v pražské diecézi.

14 května                        svátek sv. Matěje, apoštola.

Brigáda.
Moc krát děkuji za pomoc s úklidem lesu a pomoci v brigádě. Pán Bůh zaplať

Finanční podpora.
S ohledem na finanční potřeby naši farnosti chci moc poděkovat všem kdo duchovně nebo materiálně podporuji naše společenství. Zároveň Vás všechny informuji, že letos potřebujeme ještě dokončit opravu zdi (vnitřní čas) udělat konečně střechy nad sakristii a vchodem do kostela, a připravit se na generální opravu varhan. Prosím proto o pomoc a moc rád uvítám i trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu: 5075448339 / 0800. P. Edward Walczyk

Covid - omezení.

S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:


Každou sobotu od 18.00 h. v Kyjích


Každou neděli v 10.00 h. a 11.30 h. v Kyjích.


V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.


Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze v neděli od 12.15 a to do 12.45 h. v Kyjích.


Mše sv. v týdnu pravidelně ve středu a pátek od 18.00 h. v Kyjích a ve čtvrtek v 18.00 h v Oáze na Černým mostě.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Weigrichtovu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz