Důležité informace

Důležité:
9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.
Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.
Všichni jste srdečně zváni.
Plánovaná setkání na tento školní rok 2021/2022:

1 a 3 středa v měsíci                                      biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                                 Mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                                    Mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                                   příprava katechumenů na křest od 19.00 hod

každé 2 a 4 úterý v měsíci                             příprava na biřmování.

  1. pátek v měsíci                                                setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                             setkání mužů od 19.15 hod.

4 pátek v měsíci                                             setkání mládeže od 19.15 hod.

3 neděle v měsíci                                           setkání manželských párů od 14.00 h.

Náboženství

Od 12 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

13.00 h náboženství v ZŠ. Šimanovská.

Kyje-fara

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek: Oáza-Černý most

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek: Kyje – fara.

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

     OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září                                             památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze

Pavla Chonga Ha-sanga a druhů, mučedníků.

21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Setkání manželů od 14.00 hod.

Důležité:
9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.

Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.

Všichni jste srdečně zváni.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Linhartovu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1,3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita Malých sester Ježíšových (ul. Vlčková 10)

18:00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D. – farář, mobil: +420 777 136 282

P. Jindřich Poláček, farní vikář: mobil +42060233981

 

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz