Důležité informace

Rozhovory na faře: „ Aby byli jedno…“

Na naších web stránkách a na YouTube a Facebook najdete každý týden rozhovor s jedním s farníků. Jedná se o seznámení mezí sebou. Postupně bude oslovený každý, kdo bude ochoten se podělit o svoji historii života

Máša Weigrictová – https://youtu.be/BRG_tknG4sE

Petr Brychta: https://youtu.be/tQKBtirJB3k

Jaroslav Vlčko: https://youtu.be/u6KFsBY_FEs

Marek Šíma: https://youtu.be/iIhSZ7ER2us.

Oliver Varšavik:  https://youtu.be/ED_ccFc07Zo

Paní Maruše Raková:  https://youtu.be/USk63C8Eepw

mala sestra Ježíšova Lubica: https://youtu.be/y9WCZiE4OLI

Rafael Alvarez Nava: https://youtu.be/vyUM64XBoXw

Tomáš Kaločay:https://youtu.be/yZDYbyVmTpI.

Adolf Malichar: https://youtu.be/ekXmNa8_u04
Závazná přihláška na farní tábor: přihláška farní tábor 2023

 

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Zpověď faráře
V rozhovoru s Richardem Samko tentokrát o násilí a agresi.
Zde: https://youtu.be/avBpR7jUOAo
Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.

Příprava na svátost smířeni – video.

Svátost smířeni: https://youtu.be/eUy1V7lXUfo

Zpytování svědomí https://youtu.be/zUitZQmSguE

Upřímná lítost https://youtu.be/07eJQzFujgs

Předsevzetí https://youtu.be/s-f5qJtSJ9g 

Vyznání hříchů https://youtu.be/7LSgz3ICJgM

Zadostiučinění Panu Bohu a bližnímu. https://youtu.be/dZODo49faOk

 

P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojice


  1. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
  2. června slavnost Těla a Krve Páně.

V naši farnosti se posouvá na příští neděli.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkaní u kafé a čaje.

2 pátek v měsíci                                  setkání žen od 19.15 hod.

Rozhovory na faře – „Aby byli jedno..“
Tento týden pozvání na faru přijala Máša Weigrichtová.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Srbovou.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 úterý v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 úterý v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz