Důležité informace

Slavnost Ježíše Krista Krále 22 listopadu 2020

Mše sv. v neděli: 

Mimořádně tuto neděli Mše sv. se konají:

v 10.00 h 11.30 h a 15.00 h v kostele v Kyjích.

Po každé Mši sv. přes 30 min bude příležitost ke svatému přijímaní.

V 18.00 h Mše sv. se uskuteční v Oáze na Černým mostě. 

Mše sv. je možné sledovat online jako obvykle na youtube a facebook. 

online, klikněte zde: Youtube

                                                                      a na  Facebook

Pravidelná setkání a náboženství v naší farnosti značně

od 2 prosince.

Tento týden od 23 listopadu Mše sv. se konají jen ve středu a pátek v 18.00 hod. a v sobotu v 9.00 h. v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mší sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 

Mše sv. v týdnu online klikněte zde:

YOUTUBE

 Facebook

Náboženství pro děti

 

Výuka náboženství s ohledem na Covid-19 v naší farností se přerušuje.

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa

2 katecheze podzim 2020 úcta k Eucharistii

starší náboženství:

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE  34 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost Ježíše Krista krále.

Slavnost Ježíše Krista krále.
24 listopadu památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

Mše sv. v neděli: 

Prozatím mimořádně v neděli Mše sv. se konají:

v 10.00 h 11.30 h a 15.00 h v kostele v Kyjích.

Po každé s těchto  Mší sv. přes 30 min bude příležitost ke svatému přijímání.

V 18.00 h Mše sv. se uskuteční v Oáze na Černým mostě. 

Mše sv. v týdnu:

Tento týden Mše sv. se konají ve středu a pátek v 18.00 hod., a v sobotu v 9.00 hod., v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 

Pravidelná setkání a náboženství v naší farnosti značně

od 2 prosince.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Fialkovi a celé rody.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz