Důležité informace

Náš youtube: otevři zde

Slovo pravdy o SLOVĚ PRAVDY.

Evangelium sv. Matouše: 16,18: https://youtu.be/a-wnwG3-hpk
List Římanům 1,18-32: https://youtu.be/kD7sYJ0iCQ8
List Efezským 5.21-31: https://youtu.be/qVENv_qIoQc
list Efezským 6. 1-5 :https://youtu.be/suHZxQ0U134

Rozhovory na faře „aby byli jedno“

Tománková Pavla- Mála sestra Ježíšova: https://youtu.be/DKr3ONR8RJA
Dalibor Bátrla: https://youtu.be/8ynCnuMsEXk

Tomáš Machanec: https://youtu.be/cBDBob_M5XI

Pavel Rada: https://youtu.be/P_Ia3rzntko

Marián Bujalka: https://youtu.be/us_XN30yUrg

Vítek Janíček: https://youtu.be/X0WMvAYVjWY

Viktor Mach: https://youtu.be/OcCXF19tKiI

Anička Hrušková: https://youtu.be/z0SAf2j12Ps

Tereza Klozová https://youtu.be/Sz3BOXJ1jRQ

Petra Alvarez https://youtu.be/FXoj8R23HIw

Martin Baitler https://youtu.be/EUieiQ9KLKg

Mirka Hylenová https://youtu.be/J0_jRJEkeS8

Inka Fialková https://youtu.be/r8idC2ATOqs

Marie Mlynářová https://youtu.be/8QSdXrTAChM

Vlastimil Jírů https://youtu.be/BXR2frQsu3k

Jíři Polman https://youtu.be/-eM8DPFyM8k

Richard Samko https://youtu.be/OF63mDfKAko

Apoštolsky nuncius Abp. Tadeáš Okolo: https://youtu.be/Et_K6lDv34Q
ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

    OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta
Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Pravidelné setkávání
Tento týden setkání se konají podle plánu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Duchovní obnova ve farnosti
Letošní duchovní obnovu v naši farnosti povede Páter Radek Tichy, rektor semináře pražského. Uskuteční se tato obnova během 3 neděli postní 3 března. Podrobný program bude až příští neděli.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vlčkovi, Winklerovi, a celý rod.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz