Důležité informace

Pravidelná setkávání

Tento týden pokračují pravidelná pastorační setkáni.

Není ovšem výuka náboženství.

Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Na Mše sv. o Vánocích jsou jednotlivé přihlášky. Přihlašovat se nemusí liturgicky doprovod.

Po každé Mše sv. bude možnost soukromě přijmout Svátost oltáři.

 

Mše sv. je možné sledovat online na youtube.

Klikněte zde: Youtube

 

Náboženství pro děti

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa
2 katecheze podzim 2020 úcta k Eucharistii

starší náboženství:

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  1. Důležité


Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.

25 ledna                                    svátek Obracení sv. Pavla apoštola.

26 ledna                                    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

28 ledna                                   památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Černých.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

15:00 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz