Důležité informace

Mše sv. ve středu se posouvá na 18.00 hod.

Živy betlém.

V pátek 23. 12. 2022 od 17:00 hod. se koná Živý betlém na farní zahradě.

Vánoční koncert

Vánoční koncert na podporu generální opravy kyjských varhan se uskuteční

 26.12 2022 od 18.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.

Farní ples.

V sobotu 21.01.2023 od 18.00 hod v hotelu Svornost se koná už tradičně farní ples.

 

Adventní stánek na podporu stavby SŠ v Kashitu – 4.12. (po bohoslužbě před kostelem)

Více info na stránce projektu

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Katecheze – nové videa:

1. Základ víry: Bible - Písmo sváté jako zaklad víry
2. Padlí andělé a zlo: Jak vznikají zlí andělé?
3. Stvoření světa:  Proč existuje svět?
Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE ADVENTNÍ


  1. 7 prosince                                památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

8  prosince                               slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Plánovaná setkání: 2. pátek v měsíci                             setkání žen od 19 h

Živy betlém.


V pátek 23. 12. 2022 od 17:00 hod. se koná Živý betlém na farní zahradě.


Vánoční koncert


Vánoční koncert na podporu generální opravy kyjských varhan se uskuteční


 26.12 2022 od 18.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.


Farní ples.


V sobotu 21.01.2023 od 18.00 hod v hotelu Svornost se koná už tradičně farní ples. Podrobností na nástěnce a web stránkách.


Roráty
Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Následně jste zváni na farní snídáni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 úterý v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 úterý v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz