Důležité informace

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

        si Vás  dovoluje pozvat na:

 KONCERT NA PODPORU GENERÁLNÍ
       OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN
ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ

OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

v kostele sv. Bartoloměje.

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022.

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27 září                                             památka sv. Vincence z Paula, kněze.

28 září                                             slavnost sv. Václava, mučedníka

29 září                                             svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů.

30 září                                             památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1 října                                             památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2 října                                             památka sv. andělů strážných.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu 1 října od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Navíc je nová skupina starších děti v pátek od 16.30 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Černých.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Adorace Nejsvětější svátostí do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
9:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Úterý

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz