Důležité informace

Farnost kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

        si Vás  dovoluje pozvat na:

 VIII.KONCERT NA PODPORU GENERÁLNÍ

       OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

               Který se koná:
            V neděli 26. 3. v 18 h .
  v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích

 

Zazní instrumentální hudba a písně,

J.S.Bacha, R.Schumanna, G.Mahlera,

B.Smetany,  A.Piazzoly, E.Schulhoffa ad.

 

Účinkují:

Anna Králová-mezzosoprán,

Tereza Novotná-saxofon,

Kristýna Janovská-hoboj,

Šimon Váhala-trubka

Adolf Melichar-varhany.

 

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

20 března                     SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.

Mimořádná Mše sv. v 18.00 hod.

 

25 března                     SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

Mimořádná Mše sv. v 9.00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.

Příprava na svátost smířeni – video.

Svátost smířeni: https://youtu.be/eUy1V7lXUfo

Zpytování svědomí https://youtu.be/zUitZQmSguE

Upřímná lítost https://youtu.be/07eJQzFujgs

Předsevzetí https://youtu.be/s-f5qJtSJ9g 

Vyznání hříchů https://youtu.be/7LSgz3ICJgM

Zadostiučinění Panu Bohu a bližnímu. https://youtu.be/dZODo49faOk

 

P. Edward Walczyk

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE POSTNÍ

Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku Tvarohovu a její rodiče.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 úterý v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 úterý v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz