Důležité informace

Brigáda

V sobotu 13 srpna od 9.00 hod se uskuteční brigáda na farní zahradě a v kostele. Jedná se o přípravu na pouť sv. Bartoloměje

Bohoslužby v týdnu od 1 do 6 srpna
Te to týden bohoslužba slova ve středu a pátek od 18.00 hod. není mše sv. Mše sv. v sobotu 6.8 od 18.00 hod. Bohoslužba slova a svatý růženec od 9.00 hod.

Letos farní tábor se koná od 15 do 19 srpna v Opatově na Vysočině. Přihlášky jsou v kostele. Podrobností sděluje Anežka Havránková (mobil 731029385) nebo farář.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

NOVINKA

Rozhovory o pravdě – povídání na faře.

Zpravodajství a objektivní pravda

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.
Mše sv. začíná v 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny.

P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1 srpna                            památka sv. Alfonsa Marie z Liguori.

  1. srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze.
  2. srpna svátek Proměnění Páně.

Bohoslužby v týdnu od 1 do 6 srpna
Te to týden bohoslužba slova ve středu a pátek od 18.00 hod. není mše sv. Mše sv. v sobotu 6.8 od 18.00 hod. Bohoslužba slova a svatý růženec od 9.00 hod.

Letní farní tábor
Letos farní tábor se koná od 15 do 19 srpna v Opatově na Vysočině. Přihlášky jsou v kostele. Podrobností sděluje Anežka Havránková (mobil 731029385) nebo farář.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vrátilovu a Šobovu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

.

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D. – farář, mobil: +420 777 136 282

Trvalý jáhen: Mgr.Bc. Viktor Mach, mobil: +420776583053, e-mail:  jahenviktor@seznam.cz

 

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz