Důležité informace

MIMOŘÁDNÉ MŠE SVATÉ DO ODVOLÁNÍ

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR, vydala ČBK mimořádné opatření pro věřící, kdy všechny dispenzuje od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách (zdroj: www.cirkev.cz)

MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA

S ohledem na omezení pohybu občanů budou mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku:
www.facebook.com/farnostkyje

 

Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv.

 

   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU:

Pondělí – Středa                                16.30 h, Mše sv. online, adorace do 19.00h

Zelený čtvrtek                                  18:00 h Mše sv. online,

                                                              Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h

Velký pátek                                      17:00 h Křížová cesta online.

                                                         18:00 h Velkopáteční obřady online.

                                                         adorace do 21 h

Bílá sobota                                        adorace od 9 do 12 h, otevřený kostel soukromé svěcení pokrmu,

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně,

Mše sv. od 20:00 h online,

  1. přijímaní do po Mši sv do 23.00 h

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:

                                                         Mše sv. 10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h,

                                                         Mše sv. 15.00 h Kyje on line, adorace do 18.00 h.

                                                        

Pondělí velikonoční                         Mše sv.  10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h

Není možná osobní účast na mši sv. 

 

Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje.

 

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA

Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření.

 

Náboženství

Katecheze pro děti je možné si pustit zde: katecheze 1

 

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC

Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE POSTNÍ

  PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU:
Pondělí - Středa                     16.30 h, Mše sv. online, adorace do 19.00h
Zelený čtvrtek                       18:00 h Mše sv. online,
Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h
Velký pátek                            17:00 h Křížová cesta online.
                                                18:00 h Velkopáteční obřady online.
                                               adorace do 21 h
Bílá sobota                             adorace od 9 do 12 h, otevřený kostel soukromé svěcení pokrmu,
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně,
Mše sv. od 20:00 h online,

  1. přijímaní do po Mši sv do 23.00 h

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
                                               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h,
                                               15.00 h Kyje on line, adorace do 18.00 h.
                                              
Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1., 3. a 5. čtvrtek v měsíci

Kaple v domě u Malých sester Ježíšových (Vlčkova 10, Černý Most)
18:00 – 2. a 4. čtvrtek v měsíci

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz