Důležité informace

První Sváté přijímání
Schůzka rodičů dětí, které letos se připravuji na první sváté přijímání, bude příští neděli tj. 28.04 ve 13.00 hod na faře v Kyjích.
Důležité
Ve středu a pátek na místo Mši sv. bude bohoslužba slova. Čtvrteční Mše v. je zrušena.

Poutě.

Připomínáme, že se připravuji pěší pouť na Svatou Horu a další na Makovou Horu. Podrobností zde: Březnice – Svatá Hora 11.5.2024

Náš youtube: otevři zde

  

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.
P. Edward Walczyk

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 4 Neděle Velikonoční

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

25 dubna                             svátek sv. Marka, evangelisty

Pravidelná setkání
Tento týden je zrušeno náboženství ve čtvrtek v Oáze. Ostatní hodiny podle plánu.

Důležité


Ve středu a pátek s místo Mši sv. bude bohoslužba slova. Čtvrteční Mše v. je zrušena.První Sváté přijímání
Schůzka rodičů dětí, které letos se připravuji na první sváté přijímání, bude příští neděli tj. 28.04 ve 13.00 hod na faře v Kyjích.
Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Poutě.
Připominame, že se připravuji pěší pouť na Svatou Horu a další na Makovou Horu. Podrobností na nástěnce.

V neděli 28.04 od 10.00 hod zazní gregoriánský zpěv a Mše sv. bude sloužená v latinském jazyce.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodinu Víchovu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com/@farnostkyjeacernymost4603
  Web: www.farnostkyje.cz