Důležité informace

Rozhovory na faře

pan Richard Samko: https://youtu.be/OF63mDfKAko
Apoštolsky nuncius Abp. Tadeáš Okolo: https://youtu.be/Et_K6lDv34Q

 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje Praha 9 – Kyje a Černý Most.

Výuka náboženství a aktivity 2023- 2024.

 

 • Středa – fara a farní zahrada.
 1. Mše sv. v 18.00 hod
 2. Náboženství od 13.00 do 13.45 hod. Edward Walczyk, škola -Kyje.
 3. Náboženství od 15.45 do 16.30 hod. Edward Walczyk skupina starších.
 4. Náboženství od 16.30 do 17.15 hod. Viktor Mach skupina mladší. .
 5. Kancelář od 17.00 do 17.30 hod.
 6. Katechumenát 19.00 – 20.00 hod. – Edward Walczyk
 • Čtvrtek – Oáza
  1. Náboženství od 15.15 do 16. hod. Edward Walczyk, mladší skupina.
  2. Náboženství od 16.00 do 16.45 hod. Edward Walczyk, starší skupina
 • fara
  1. Příprava na biřmování 19.00-12.00 hod. – Edward Walczyk.
  2. Předmanželský kurz 20.00 – 21.00 hod.
 • Pátek – fara a farní zahrada.
  1. Náboženství skupina starší od 16.30 hod. Viktor Mach
  2. Katecheze podle Katechizmu Katolické Církve – každý 1 pátek v měsíci: od 19.15 hod
  3. Setkání žen – každý 2 pátek v měsíci: od 19.15 hod.
  4. Setkání mužů – každá 3 pátek v měsíci: od 19.15 hod.
  5. Sdíleni nad Bibli – každá 4 pátek v měsíci: 19.15 hod.

– Neděle – fara a farní zahrada.

 1. Mše sv. v 10.00 a v 11.30 hod. po každé kafé a čaj na faře.
 2. Kancelář je otevřena vždy 15 min po každé Mši sv.
 3. Příprava rodičů na křest dítěte: První druha a čtvrtá neděle v měsíci od 14.00 do 15.00 hod.
 4. Setkání rodin s malými děti, 3 neděle v měsíci od 14.00 do 15.00 hod.

ThLic. Edward Walczyk ThD. – farář. Tel.: mobil: 777 136 282, e-mail: farnostkyje@centrum.cz

Mgr.Bc. Viktor Mach – trvalý jáhen: mobil: +420776583053, e-mail:  jahenviktor@seznam.cz

 

ÚČET NA PODPORU GENERÁLNÍ OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN

5075448339 / 0800

Variabilní symbol 2022

 

 

 

Adorace Nejsvětější Svátostí.
po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí
Srdečně zveme všechny.

 

 

P. Edward Walczyk

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Důležité.

Tento týden Mše sv. ve středu a čtvrtek jsou zrušený.

Rozhovory na faře:
Tento týden pozvání na faru přijal pan Richard Samko.

20 září                                                    památka sv. Ondřeje Kim Tae-gonga,

Pavla Chog Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                    svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Nový řád pastorační naší farnosti
Nový řád pastorační naší farnosti značně platit od 1.10.2023. Podrobností na webu a na nástěnce.

Nedělní setkání na faře:
3.neděle v měsíci setkání na faře.

Náboženství Od 13 září začínají přihlášky na  náboženství v naší farnosti. Podrobností jsou na Web stránkách. Výuka podle standartních času ve středu v Kyjích a ve čtvrtek v Oáze na Černým mostě. Pro starší mládež v pátek od 16.30 hod v Kyjích.

Svátost biřmování.
V naši farnosti příprava na sv. Biřmování značně v řinu. Zájemců prosím o kontakt do konce září.

Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Hanu Brousilovou.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Sobota

18:00 – Mše sv. s nedělní platnosti – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
Adorace Nejsvětější svátosti do 20.00 hod.

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)

Katolická Oáza (ul. Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1, 3 a 5 čtvrtek v měsíci.

Komunita: Mále Sestry Ježíšově (ul. Vlčková 10)

18.00 – 2 a 4 čtvrtek v měsíci.

Kontakty

Duchovní správa:
Farář: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D., mobil: +420 777 136 282
Trvalý jáhen: Mgr. Bc. Viktor Mach, mobil: +420 776 583 053, e-mail: jahenviktor@seznam.cz

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
  YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz