Důležité informace

Pravidelná setkávání

Tento týden pokračují pravidelná pastorační setkáni.

Není ovšem výuka náboženství.

Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line

Popeleční středa.

Ve středu začíná postní doba. Už tradičně se připravujeme 40 dnů na slavnost Veliké Noci. S ohledem na Covid-19 Mše sv. v postní době s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.

Každou neděli v 10.00, 11.30, a 15.00 hod. v Kyjích.

V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 15.00 h kdy bude adorace do 16.30 h

Mše sv. je možné sledovat online na youtube.

Klikněte zde: Youtube

 

Náboženství pro děti

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa
2 katecheze podzim 2020 úcta k Eucharistii

starší náboženství:

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE POSTNÍ

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line
S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.
Každou neděli v 10.00, 11.30, a 15.00 hod. v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 15.00 h kdy bude adorace do 16.30 h.Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci


Plánovaná setkání
Náboženství prozatím se ruší. Výjimkou jsou děti, které se připravuji na první sváté přijímaní. Náboženství pro ně je ve středu v 16.30 h na faře v Kyjích.

Ostatní setkávání se konají podle planu.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Lucie Rošickou.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

15:00 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz