Důležité informace

 

Mše sv. v neděli:

online zde: Youtube

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu zůstávají beze změn: středa a pátek v 18.00 hod. v Kyjích a čtvrtek v 18.00 hod v Oáze.   

Náboženství pro děti

 

Výuka náboženství s ohledem na Covid-19 v naší farností se přerušuje na 2 týdny do 23 řina.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Brigáda
Prosím o pomoc při sazení stromů v sobotu 31.října od 9.00 hod.
Zároveň kdo by chtěl si svůj strom posadit a tudíž i koupit, ať se obrati na Ondřeje Weigrichta (mobil 608522161).

Mše sv. v neděli:

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu zůstávají beze změn: středa a pátek v 18.00 hod. v Kyjích a čtvrtek v 18.00 hod v Oáze.    

Plánovaná setkání:
Tento týden setkávání ve farnosti podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Dupačovu, Bílých, Glasovu, Matuszyńskich za živé a zemřelé

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz