Důležité informace

 „DEN BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ“

V neděli 11 dubna slavíme den Božího milosrdenství. Mimořádná Mše sv. se uskuteční v 15.00 h na kopečku Božího milosrdenství na Černý mostě – ul. Irvingova. 

Během pandemie Covid -19 plati omezení počtu osob na bohoslužbách. Prosíme proto o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:

                                               Mše sv:

10:00 h Kyje, vysílaná také online

11.30 h Kyje, vysílaná také online,

15.00 h Kyje, vysílaná také on line,.

18.00 h Černý most – Oáza.   

Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, vysílaná také online.

Svaté přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 15.00 h kdy bude adorace do 16.30 h

Mše sv. je možné sledovat online na youtube.

Klikněte zde: Youtube

 

Náboženství pro děti

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa
2 katecheze podzim 2020 úcta k Eucharistii

starší náboženství:

 

Novéna k Božímu milosrdenství

Od Velkého pátku se modlíme Novénu k Božímu milosrdenství.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE Velikonoční Slavnost Božího milosrdenství

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line

S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.
Každou neděli v 10.00 a 11.30 v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 11.30 a to do 12.45 h.

Dnes 12.04.2021 mimořádná Mše sv. na kopečku Božího milosrdenství v 15.00 hod.

Náboženství
Ve středu od 16.30 h. se koná jen jedná hodina náboženství pro děti, které se připravují letos na první svaté přijímání.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

15:00 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)

18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz