OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojice


  1. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
  2. června slavnost Těla a Krve Páně.

V naši farnosti se posouvá na příští neděli.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkaní u kafé a čaje.

2 pátek v měsíci                                  setkání žen od 19.15 hod.

Rozhovory na faře – „Aby byli jedno..“
Tento týden pozvání na faru přijala Máša Weigrichtová.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Srbovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO rok 2023

29 května                                    památka Panny Marie, Matky církve

30 května                                    památka sv. Zdislavy,

31 května                                    svátek Navštívení Panny Marie

1 června                                      Svátek, Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze.

3 června                                      památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Neděle Nejsvětější Trojice
Příští neděli u příležitostí slavností Nejsvětější Trojice v naší farnosti už tradičně Mše sv. v 10.00 hod. je v latinském jazyce za doprovodu farní scholii pod vedením p. Jiřího Poláka.

Noc kostelů
V pátek 2.06.2023 se koná noc kostelů. V naší farnosti program začíná  Mší sv. od 18.00 h.

Náboženství
Náboženství v naší farnosti tento týden končí a značně až v novém školním roce.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí..

První sobota v měsíci
Příští sobotu už tradičně Mše sv. ráno v 9.00 hod a následně svatý růženec za odčinění hříchu naších i celého světa podle doporučení Panny Marie ve Fatimě.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku a živou rodinu Bátrlovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE Velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně.  

26 květen                                            památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Plánovaná setkání
Tento týden se konají všechna plánovaná setkání.

Koncert v Kyjským kostele.
Koncert na podporu generální opravy Kyjských varhan se koná 28.05.v 18.00 hod.


Důležité:
Pokud někdo zvažuje o svátosti křtu dospělých v naší farností příští rok nebo i další, potřebuje kontaktovat faráře nebo jáhna nejpozdněji do 21 května.


Rozhovory na faře – „Aby byli jedno..“
Tento týden hostem na faře byl Jaroslav Vlčko.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší.

Mše sv. v sobotu s nedělně platností začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu v naší farnosti se budeme modlit za komunitu malých sester Ježíšových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

16 května                                    svátek sv. Jana Nepomuckého,

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. .

 Staročeský jarmark.
Příští sobotu 20.05.2023 se koná na farní zahradě a kolem kostela staročeský jarmark. Jste zváni a vítání

Koncert v Kyjským kostele.
Koncert na podporu generální opravy Kyjských varhan se koná 28.05.v 18.00 hod.


Důležité:
Pokud někdo zvažuje o svátosti křtu dospělých v naší farností příští rok nebo i další, potřebuje kontaktovat faráře nebo jáhna nejpozdněji do 21 května.


Rozhovory na faře – „Aby byli jedno..“
Tento týden pozvání na faru přijal Marek Šíma.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší.

Mše sv. v sobotu s nedělně platností začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Zdeňka Nebřenského, rodinu Nebřenskou, Barhoňovu a Konierovu.

    OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE Velikonoční

První sv. přijímáni
V neděli 14 května od 10.00 hod se koná v naši farnosti první sváté přijímání pro děti. Zpověď je naplánována v pátek 12.05 od 16.30 hod.

Náboženství
Tento týden náboženství se konají podle plánu. Výjimkou je pátek kdy se ruší kvůli zpovědi.


Rozhovory na faře – „Aby byli jedno..“
Tento týden pozvání na faru přijal novo biřmovány Oliver Varšavík.

Zpověď faráře
V rozhovoru s Richardem Samko tentokrát o násilí a agresi.

Přespávání na faře
13 a 14 května mládež naši farnosti připravuje přespávání na faře pro děti. Podrobností jsou na webu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.


V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší.


Mše sv. v sobotu s nedělně platností začíná v 18.00 hod.


Srdečně zveme všechny.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za novorozence Františka Csicsa a jeho maminku Adélku