OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE ADVENTNÍ


  1. 7 prosince                                památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

8  prosince                               slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Plánovaná setkání: 2. pátek v měsíci                             setkání žen od 19 h

Živy betlém.


V pátek 23. 12. 2022 od 17:00 hod. se koná Živý betlém na farní zahradě.


Vánoční koncert


Vánoční koncert na podporu generální opravy kyjských varhan se uskuteční


 26.12 2022 od 18.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.


Farní ples.


V sobotu 21.01.2023 od 18.00 hod v hotelu Svornost se koná už tradičně farní ples. Podrobností na nástěnce a web stránkách.


Roráty
Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Následně jste zváni na farní snídáni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE ADVENTNÍ

středa 30. listopadu                        svátek sv. Ondřeje, apoštola
sobota 3. prosince                          památka sv. Františka Xaverského, kněze

Plánovaná setkání:
Setkávání tento týden podle plánu. Jediná změna je setkání nad katechizmem v pátek od 19.00 hod. téma bude: „ Nejsvětější trojice“.


Roráty
Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře. Následující sobotu po Mši sv. bude svatý růženec jako každou první sobotu v měsíci.

Mše sv. ve středu


Mše sv. ve středu se posouvá na 18.00 hod.


Pastorační rada.
Po 5 letech se obnovuje pastorační rada v naší farnosti. Noví kandidáti prosíme navrhnout do 15. prosince. Kontaktní osobou je paní Hana Kábová nebo pan Viktor Mach.

Poděkování
Děkují za pomoc při brigádě.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se uskuteční v pondělí 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Beščecovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   34 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost Ježíše Krista krále

21 listopadu                                               památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22 listopadu                                               památka sv. Cecilie, panny a mučednici.

24.listopadu                                               památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků.

Setkávání na faře
Dnes po mší sv. jste srdečně zváni na faru, kde pohoštění přiopravila rodina Radova. Moc děkujeme.


Plánovaná setkání:
Tento týden náboženství setkávání podle plánu.

Důležité


V úterý a ve středu se ruší mše sv. Od prvního týdně adventu Mše sv. ve středu se posouvá na 18.00 hod. Vracejí se také páteční setkávání místo nedělných. Výjimkou je setkání manželů s dětmi v 3 neděli v měsíci.


V sobotu od 17.00 je program pro děti a mládež naší farnosti včetně přespávaní na faře. Všechno prosím konsultujte s Jankem Farytem a Anežkou Havránkovou.


Brigáda


V sobotu 26.11 od 9.00 hod Vás zvu na brigádu. Jedná  se o hrabání listí a úklid kolem kostela a na farní zahradě. Předem děkuji za pomoc.


Roráty


Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která je od 18.00 hod. následuje adorace Nejsvětější Svátostí do 20.00 hod. Srdečně jsou zváni všichni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Csicsova, Šimanova, Hlouš-Ecksteinova a Klabanova - za odpuštění hříchů, obrácení, osvobození od zlého a za požehnaný život ve vůli a milosrdenství Hospodina.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   33 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17 listopadu                            památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Plánovaná setkání:
Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Výjimkou je čtvrtek, protože je statní svátek, nebude náboženství.  

Brigáda

V sobotu 26.11 od 9.00 hod Vás zvu na brigádu. Jedná  se o hrabání listí a úklid kolem kostela a na farní zahradě. Předem děkuji za pomoc.

III. KONCERT NA PODPORU GENERÁLNÍ
       OPRAVY KYJSKÝCH VARHAN
               Který se koná:
            V neděli 27. 11. v 16 30 h
  v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích

Zazní árie a instrumentální hudba           J.S.Bacha, W.A.Mozarta C.Francka,F.Schuberta, aj.
Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit za Františka, rodinu Cedro a Vítovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. listopadu Svátek Posvěcení lateránské basiliky.
  2. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže
  3. listopadu památka sv. Martina, biskupa.
  4. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Plánovaná setkání:
Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Výjimkou je náboženství ve čtvrtek v Oáze od 15.15 hod.

Důležité

Tento týden v úterý 8.11 a ve středu 9.11 se ruší Mše sv.

Brigáda
V sobotu 26.11 od 9.00 hod Vás zvu na brigádu. Jedná  se o hrabání listí a úklid kolem kostela a na farní zahradě. Předem děkuji za pomoc.
Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit  za zemřelého Vladimíra Švehelku i ostatní zemřelé i živé členy rodiny Bátrlové a Švehelkov.