OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE POSTNÍ

Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku Tvarohovu a její rodiče.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE POSTNÍ

20 března                     SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.

Mimořádná Mše sv. v 18.00 hod.

25 března                     SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

Mimořádná Mše sv. v 9.00 hod. 


Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Waszku.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny:  Buczakowu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Pravidelné setkávání
Tento týden setkání se konají podle plánu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny:  Ondračkova, Fibírova, Tvarohova, Brotanova

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE POSTNÍ


  1. Křížová cesta

Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna setkávání v naší farnosti.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.

Srdečně zveme všechny.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Šímovu.