OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18 října                                     svátek sv. Lukáše, evangelisty

Brigáda


Prosím o pomoc při úklidu farní zahrady a kolem kostela v sobotu 23.října od 9.00 hod.


Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci, setkání na faře. Setkání manželů se posouvá na další neděle 24.10 od 14.00 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Jirsova, Heczkova a Červinkova a celý rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 28 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Brigáda


Prosím o pomoc při úklidu farní zahrady a kolem kostela v sobotu 23.října od 9.00 hod.


Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin. Od tohoto týdně budou i krátká videa s biblickou katechezi.


Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Poděkování
Moc děkují všem, kdo se podílejí na oslavě pana jáhna Viktora Macha a zároveň srdečně zvu na společnou Agapé
včetně svědectví o jáhenském povolání. Těšíme se na Vás na farní zahradě.  
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánova, Urbanova, Házlova, Kasíkova a Ulmova za celé rody.

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

4 října                                             památka sv. Františka s Assisi

7 října                                             památka Panny Marie Růžencové.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
Děkuji za účast a pomoc na Pražské Pěší Pouti.


Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.


Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.


Důležité:
9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.

Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.

Všichni jste srdečně zváni.

 
V neděli 10.říina v 10 hod jste zváni na
 primiční Mši sv. jáhna Viktora Macha a na společnou Agapé
včetně svědectví o jáhenském povolání. Těšíme se na Vás.


  1. Edward a Jindřich.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Brychtovu a Radkovských.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28 září                                             slavnost sv. Václava, mučedníka

29 září                                             svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů.

30 září                                             památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1 října                                             památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2 října                                             památka sv. andělů strážných.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu 2 října od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machova, Šebestova, Vallova, Míčova a Hradilova.

     OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září                                             památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze

Pavla Chonga Ha-sanga a druhů, mučedníků.

21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Setkání manželů od 14.00 hod.

Důležité:
9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.

Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.

Všichni jste srdečně zváni.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Linhartovu.