OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 neděle v mezidobí


  1. ledna památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
  2. ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Plánovaná setkání:
tento týden se ruší všechna setkávání až na výjimku. Ve středu se uskuteční setkáni synodální cesty od 19.00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Synodální cesta.

Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/.

V naší farnosti setkání synodální se uskuteční ve středu 26 ledna od 19.00 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu a ten celý rod.

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle v mezidobí


  1. ledna památka sv. Antonína, opata.
  2. ledna památka Panny Marie Matky

jednoty křesťanů.

  1. ledna památka sv. Anežky Římské,

panny a mučedníci.

Plánovaná setkání: Setkání tento týden se konají podle plánu a to včetně náboženství a katechumenů.

Připomínám, že ve středu se koná biblická hodina od 19.00 hod. a v pátek setkání mužů od 19.15 h.

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu večer, bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města.


Mše sv. začíná v 18.00 hod.


Srdečně zveme všechny.Synodální cesta.

Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/.


V naší farnosti setkání synodální se uskuteční ve středu 26 ledna od 19.00 hod.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Srbovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Zjevení Páně.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                  čaj a kafé.

Pravidelná setkávání
Tento týden od 9 ledna pokračují pravidelná pastorační setkáni. Náboženství a ostatní přípravy podle plánu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánova, Urbanova, Házlova, Kasíkova a Ulmova za celé rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny 2021

27 prosince                         svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28 prosince                         svátek sv. mláďátek, mučedníků.

  1. 12 Památka sv. Silvestra

                                                           17.00 h. Mše. sv. s výstavem Nejsvětější Svátosti,
                                                                     a s poděkováním za uplynulý rok.
1 ledna
Slavnost Matky Boží Panny Marie,
Mše sv. podle nedělního rozvrhu:  
v 10, 11.30 a 18 h.
Aktivity ve farnosti.
Tento týden se nekonají pravidelné aktivity naší farnosti.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu, Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE ADVENTNÍ

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která se koná od 18.00 hod. budé do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města. Přistup je volný. Srdečně zveme všechny.


Živy betlém.
V úterý 21. 12. 2021 od 18:00 hod. - půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. Jste srdečně zváni.   
Předvánoční úklid a výzdoba kostela.
K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme

  1. 12. po Mší sv. od 18.30 hod.

Prosíme, přijďte pomoci!!!
Bohoslužby o Vánocích jsou podle zvláštního rozpisu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodin Matyskovu a celý rod.