OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Popeleční středa.


Ve středu začíná postní doba, čas přípravy na Velikonoce. Je to zároveň den přísného postu. Mše sv. od 18.00 h. v Kyjích.Křížová cesta
Během postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Plánovaná setkání
Tento týden se nekonají setkání, probíhají jarní prázdniny. Výjimkou je setkání katechumenu v úterý od 19.00 hod.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání na faře u kafe a čaje.

Poděkování za pomoc
Srdečně děkuji za pomoc při farní brigádě.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Jaroslavu Šmídovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. února svátek Stolce svatého apoštola Petra

DŮLEŽITÉ


V sobotu 22 února od 9.00 do 13.00 h. se koná brigáda:


„kacení stromu – pokračování“.


Moc prosím o pomoc potřeba více rukou k prací.


 
Plánovaná setkání
Plánovaná setkání tento týden podle planu. Podrobnosti na www.farnostkyje.cz

V pátek setkání mužů od 19.15 h. v sobotu tělocvična od 16.00 h.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání na faře u kafé a čaje.

Karneval


V sobotu 22. února se ruší maškarní ples. Bohužel, tento rok se karneval v naší farnosti neuskutečni s organizačního důvodu.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Hanu Brousilovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. února památka sv. Scholastiky, panny
  2. února památka Panny Marie Lurdské

DŮLEŽITÉ


V sobotu 15 února od 9.00 h. se koná brigáda: „kacení stromu“.


Moc prosím o pomoc potřeba více rukou k prací.


Plánovaná setkání
Plánovaná setkání tento týden podle planu. Podrobnosti na www.farnostkyje.cz

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Karneval
V sobotu 22. února se uskuteční už tradiční maškarní ples na faře. Program pro děti začne od 16 h, pro dospělé od 19.30 h. Ceny do dětské tomboly můžete přinést na faru.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Janu Csicsovou s prosbou o Boží požehnání a volbu partnera.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE - SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

5. února památka sv. Agáty, panny mučednice
6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

DŮLEŽITÉ: V sobotu 15 února se koná brigáda: „kácení stromu“. Moc prosím o pomoc potřeba více rukou k práci.

Plánovaná setkání Plánovaná setkání tento týden podle planu. Podrobnosti na www.farnostkyje.cz

Nedělní setkání na faře: 1. neděle v měsíci čajovna

Karneval
V sobotu 22. února se uskuteční už tradiční maškarní ples na faře. Program pro děti začne od 16 h, pro dospělé od 19.30 h. Ceny do dětské tomboly můžete přinést na faru.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Adélu a Františka Csicsovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. ledna     památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna     památka sv. Jana Bosko, kněze

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Pravidelná setkávání
Tento týden se konají pravidelná setkávání.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Michálkovu.