OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

26 července                     památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

29 července                     památka sv. Marty

31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Poslední možnost odevzdání přihlášek je termín 10. srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Pouť rodin.
První sobotu v září tj. 4 .09.2021 se připravuje pouť rodin ke sv. Zdislavě. Zájemci prosím kontaktujte Pátera Jindřich, nebo se zapište v sakristii na listě poutníků.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Csicsovu, Palovu, Katonovu, Lévaiovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

22 července           svátek sv. Marie Magdalény

23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Pouť rodin.
První sobotu v září tj. 4 .09.2021 se připravuje pouť rodin ke sv. Zdislavě. Zájemci prosím kontaktujte Pátera Jindřich.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čaj a káva

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Šimanovu, Růžičkovu, Pechovu, Jonášovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 15 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15 července                                 památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Pouť rodin.
První sobotu v září tj. 4 .09.2021 se připravuje pouť rodin ke sv. Zdislavě. Zájemci prosím kontaktujte Pátera Jindřich.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Hloušovu, Pastorovu, Podsadnu, Berkyovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 14 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čajovna a kavárna

Památky a svátky.
5 července                           slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

Mimořádně

V pondělí 5 července mimořádně Mše sv. se slavností sv. Cyrila a Metoděje v 10.00 hod v Kyjích.


Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Klabanova, Čapkova, Chalupova, Zikmundova.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 13 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci sezení na faře.

Svátky a památky

  1. června památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

29 června                                                    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

  1. července svátek sv. Tomáše, apoštola.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných .