OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

31 ledna                                  památka sv. Jana Bosko, kněze

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna


Pravidelná setkávání
Tento týden se konají pravidelná setkávání.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Michálkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. neděle v mezidobí

21 ledna                                        památka sv. Anežky Římské,

panny a mučedníci.

24 ledna                                        památka sv. Františka Saleského,

biskupa a učitele církve.

25 ledna                                        svátek obracení sv. Pavla apoštola.

Plánovaná setkání: Všechna setkání podle plánu, jsou ne web stránkách.

Nedělní setkání na faře:
3. neděle v měsíci                        setkání u kafé.

Ekumenická bohoslužba.
Ve čtvrtek 23 ledna od 18.00 hod. se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jste všichni srdečně zváni.

Farní ples
Mnohokrát děkuji za přípravu a provedení farního plesu zejména rodině Vlčkové, Jardovi, Petře a Nikol. Děkuji taktéž za dárky do tomboly.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Růžičkovi a Jonášovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

17 ledna                                        památka sv. Antonína, opata.

18 ledna                                        památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů.

Plánovaná setkání:
Všechna setkání podle plánu.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                        neděle farníků

Ekumenická bohoslužba.
Ve čtvrtek 23 ledna od 18.00 hod. se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni.

Farní ples
18 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Pechovu a Šimanovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Zjevení Páně

Nedělní setkání na faře:
1. neděle v měsíci            čaj a kafé.
Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2020
Od 5. do 12. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili k páterovi Edwardovi Walczykovi.

Farní ples.
Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Letos se koná 18 ledna v hotelu Svornost.

Pravidelná setkávání
Tento týden od 6 ledna pokračují pravidelná pastorační setkáni. Náboženství a ostatní přípravy podle plánu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svátek Svaté Rodiny

Nedělní setkání na faře:
5. neděle v měsíci - neděle radosti a pravdy

1. ledna       Slavnost Matky Boží Panny Marie
2. ledna       Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2019

Od 1. do 6. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili paní Viktorii Šobejové, ředitelce farní charity Praha 14.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku v 10, 11.30 a 18 h.

První sobota v měsíci
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Koncert koled
V sobotu 4. ledna od 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná výjimečný koncert evropských koled a Rybovy mše sv. „Hej mistře“. Jste srdečně zváni.

Farní ples
Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Letos se koná 18. ledna v hotelu Svornost.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Filipa a Sandru Hosnedlovi.