OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE POSTNÍ

  PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU:
Pondělí - Středa                     16.30 h, Mše sv. online, adorace do 19.00h
Zelený čtvrtek                       18:00 h Mše sv. online,
Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h
Velký pátek                            17:00 h Křížová cesta online.
                                                18:00 h Velkopáteční obřady online.
                                               adorace do 21 h
Bílá sobota                             adorace od 9 do 12 h, otevřený kostel soukromé svěcení pokrmu,
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně,
Mše sv. od 20:00 h online,

  1. přijímaní do po Mši sv do 23.00 h

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
                                               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h,
                                               15.00 h Kyje on line, adorace do 18.00 h.
                                              
Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE POSTNÍ

MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA

S ohledem na omezení pohybu občanů budou mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje
Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv.

Pondělí – Sobota: mše svatá 16:30
17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání

Neděle – mše svatá 10:00
11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání

Neděle – mše svatá 15:00
16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání

Není možná osobní účast na mši sv.
Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje.

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA

Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření.

MIMOŘÁDNÁ POMOC

Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Havránkovu a Janákovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE POSTNÍ

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání u kafé.


Plánovaná setkání
Vše setkávání se zatím ruší. Náboženství a další přípravy zatím budou skrz internet. Ještě není jasno jako, ale prosím sledujte naše web stránky.

Doporučení


Vzhledem k situaci, doporučuji, aby každá rodina, po vzoru tradici církevních řádů, měla podrobný plán dne v domácnosti. Dodržování jistých pravidel pomáhá překonávat těžkosti spojené s přebýváním na jednom místě delší dobu. Někdy „řád“ nás podrží.Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Musilovou, Daňkovou a celé rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE POSTNÍ


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Piskačovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE POSTNÍ

Plánovaná setkání
Setkávání tento týden podle planu, výjimkou je setkání katechumenů v úterý, které se ruší.
Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farniků.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Duchovní obnova
Duchovní obnova v naši farností se u skuteční ve středu 1 dubna.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit

za rodinu Kimlvou, Žižkovou, Majurnikovou Novotných a ten celý rod.