OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Brigáda
Prosím o pomoc při sazení stromů v sobotu 31.října od 9.00 hod.
Zároveň kdo by chtěl si svůj strom posadit a tudíž i koupit, ať se obrati na Ondřeje Weigrichta (mobil 608522161).

Mše sv. v neděli:

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu zůstávají beze změn: středa a pátek v 18.00 hod. v Kyjích a čtvrtek v 18.00 hod v Oáze.    

Plánovaná setkání:
Tento týden setkávání ve farnosti podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Dupačovu, Bílých, Glasovu, Matuszyńskich za živé a zemřelé

28 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  2. října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa


Plánovaná setkání:
S ohledem na omezení spojené s Covid-19, prosím o dodržování množství osob na farních setkáních. Děkují za pochopení.

Brigáda
Prosím o pomoc při sazení stromů v sobotu 31.října od 9.00 hod.
Zároveň kdo by chtěl si svůj strom posadit a tudíž i koupit, ať se obrati na Ondřeje Weigrichta.

Mše sv. v neděli 18 října.


Podlé vývoje situace a omezení příští neděle se mše sv. budou konat výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.   


Katecheze
Výuka náboženství s ohledem na Covid-19 v naší farností se přerušuje na 2 týdny do 23 řina.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Brychtovou a Radkovských.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7 října                                             památka Panny Marie Růžencové.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
Děkuji za účast a pomoc na Pražské Pěší Poutí. Zejména Marek Glas si zaslouží veliké Pán Bůh zaplať.

Setkávání v týdnů.
Zatím pravidelná setkávání zůstávají podle původního planu. Taktéž náboženství. Ohledně příští neděle, zatím vše je podle běžného provozu farností. Prosím o dodržování hygienických doporučení a selský rozum.

Sportovní sobota.
Příští sobotu od 16.00 hod. se uskuteční sportovní sobota. Podrobností na webu a facebooku.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Tyrnerová,Vasileská,Syrovátková

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

28 září                                             slavnost sv. Václava, mučedníka

29 září                                             svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů.

30 září                                             památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1 října                                             památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2 října                                             památka sv. andělů strážných.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září zira v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Brigáda
Mnohokrát děkuji za pomoc všem, kdo se zúčastnili brigády v pondělí
Pán Bůh zaplať.
První sobota v měsíci.
Příští sobotu 3 října od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Linhartovi.

     OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu. Začíná také náboženství podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Setkání manželů od 14.00 hod. dnešní téma je „ jóga a jógínská cvičení“.

Brigáda


Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v pondělí


Pán Bůh zaplať. A zároveň prosím o pomoc zítra 21.09 od 16.00 hod.


a prosím o pomoc příští sobotu od 9.00 hod.


Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.