OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE Velikonoční Slavnost Božího milosrdenství

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line

S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.
Každou neděli v 10.00 a 11.30 v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 11.30 a to do 12.45 h.

Dnes 12.04.2021 mimořádná Mše sv. na kopečku Božího milosrdenství v 15.00 hod.

Náboženství
Ve středu od 16.30 h. se koná jen jedná hodina náboženství pro děti, které se připravují letos na první svaté přijímání.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  2021

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line
S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.
Každou neděli v 10.00, 11.30, v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

 „DEN BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ“


V neděli 11 dubna slavíme den Božího milosrdenství. Mimořádná Mše sv. se uskuteční v 15.00 h na kopečku Božího milosrdenství na Černý mostě.Poděkování
Moc a moc děkujeme za pomoc s úklidem, výzdobou a liturgickou opravou velikonočních svátku. Pán Bůh vám všem žehnej.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Konrádovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE POSTNÍ

   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU:


Středa                                    18.00 h, Mše sv. vysílaná také online.
Zelený čtvrtek                       18:00 h Mše sv. vysílaná také  online.

Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h


Velký pátek                      17:00 h pobožnost křížové cesty vysílaná také cesta online.

                                               18:00 h Velkopáteční obřady vysílaná také online.

                                               adorace do 21 h
Bílá sobota                        adorace od 9 do 12 h, kostel otevřený k soukromé adoraci.
                                              Ve 12.00 h svěcení pokrmu.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně,

Mše sv. od 20:00 h na farní zahradě.


Prosím o dodržení omezení spojených s Covid 19.


Vše bude vysíláno online.


Neděle Zmrtvýchvstání Páně:


                                               Mše sv:
10:00 h Kyje, vysílaná také online
11.30 h Kyje, vysílaná také online,
15.00 h Kyje, vysílaná také on line,.
18.00 h Černý most – Oáza.   
Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, vysílaná také online.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE POSTNÍ

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line
S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h.
Každou neděli v 10.00, 11.30, a 15.00 hod. v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. dnes od 15.00 h kdy bude adorace do 17.00 h.

Náboženství
Ve středu od 16.30 h. se koná jen jedná hodina náboženství pro děti, které se připravují letos na první svaté přijímání.


Duchovní obnova
V naší farnosti postní duchovní obnova se uskuteční příští neděli. Příležitost ke zpovědi bude od 15.45 do 17.00 h. nebo po osobní domluvě. Vše povede Páter Maciej Niedzielski. Bude i možnost sledování on-line.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Musilovu, Daňkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE POSTNÍ

Důležité
Během pandemie Covid -19 plati omezení počtu osob na bohoslužbách. Prosíme proto o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line
Mše sv. v postní době s nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h. v Kyjích.
Každou neděli v 10.00, 11.30, a 15.00 hod. v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svaté přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 15.00 h kdy bude adorace do 16.30 h


Náboženství

Ve středu od 16.30 h. se koná jen jedná hodina náboženství pro děti, které se připravují letos na první svaté přijímání.

Duchovní obnova
V naší farnosti postní duchovní obnova se uskuteční příští neděli. Příležitost ke zpovědi bude od 15.45 do 17.00 h. nebo po osobní domluvě. Vše povede Páter Maciej Niedzielski. Bude i možnost sledování on-line.

Křížová cesta
Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Lázňovských, Kroupovou a zemřelé příbuzné.