OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  1. Důležité


Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.

25 ledna                                    svátek Obracení sv. Pavla apoštola.

26 ledna                                    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

28 ledna                                   památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Černých.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle v mezidobí

Důležité
Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.

  1. ledna památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů.
  2. ledna památka sv. Anežky Římské,

panny a mučedníci.

Plánovaná setkání: Setkání se konají podle plánu. Naopak se nekoná náboženství až do změny předpisu. 
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Tománkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

Důležité

Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2021
Tříkrálová sbírka tento krát se uskuteční po Mší sv. dnes na slavnost Zjevení Páně.

Plánovaná setkání: Setkání se konají podle plánu.

Naopak se nekoná náboženství až do změny předpisu.  
Ekumenická bohoslužba.
Letos se ekumenické setkání nekoná s důvodu Covid-19. Od 18 do 25 ledna se ovšem modlíme o jednotu křesťan.

Farní ples
Letošní farní ples se ruší se stejných důvodu jako většiny akcii- Covid - 19.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle po Narození Páně.

DůležitéBěhem Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2021

Tříkrálová sbírka tento krát se uskuteční po Mší sv. ve středu na slavnost Zjevení Páně a příští neděli.

Pravidelná setkávání
Tento týden od 6 ledna pokračují pravidelná pastorační setkáni. Není ovšem výuka náboženství.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Melicharovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

1 ledna                            Slavnost Matky Boží Panny Marie,

2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nadzemského, biskupů a učitelů církve.

  1. 12 Památka sv. Silvestra

                                                           17.00 h. Mše. sv. s výstavem Nejsvětější Svátosti,
                                                                     a s poděkováním za uplynulý rok.
Slavnost Matky Boži Panny Marie
Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku

v 10, 11.30, 15.00 a 18 h.

První sobota v měsíci
Příští sobotu od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovu, Sabóvu a Szabovu.