OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Důležité.

Tento týden Mše sv. ve středu a čtvrtek jsou zrušený.

Rozhovory na faře:
Tento týden pozvání na faru přijal pan Richard Samko.

20 září                                                    památka sv. Ondřeje Kim Tae-gonga,

Pavla Chog Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                    svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Nový řád pastorační naší farnosti
Nový řád pastorační naší farnosti značně platit od 1.10.2023. Podrobností na webu a na nástěnce.

Nedělní setkání na faře:
3.neděle v měsíci setkání na faře.

Náboženství Od 13 září začínají přihlášky na  náboženství v naší farnosti. Podrobností jsou na Web stránkách. Výuka podle standartních času ve středu v Kyjích a ve čtvrtek v Oáze na Černým mostě. Pro starší mládež v pátek od 16.30 hod v Kyjích.

Svátost biřmování.
V naši farnosti příprava na sv. Biřmování značně v řinu. Zájemců prosím o kontakt do konce září.

Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Hanu Brousilovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14 září                                                    svátek Povýšení svatého kříže

15 září                                                    památka Panny Marie Bolestné.

Nový řád pastorační naší farnosti značně platit od 14.09.2022. podrobností na webu a na nástěnce.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání farníků.

Náboženství
Od 13 září začínají přihlášky na  náboženství v naší farnosti. Podrobností jsou na Web stránkách. Výuka podle standartních času ve středu v Kyjích a ve čtvrtek v Oáze na Černým mostě.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodova, za zdraví a zrak malého Mikuláška

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21 a 22 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.


  1. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29 srpna                          památka Umučení svatého Jana Křtitele

8 záři                               památka Narození Panny Marie

Nedělní setkání na faře:
Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni.

Poděkování
Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať.

Středeční bohoslužba.
Ve středu a pátek od 18.00 hod se koná bohoslužba slova vedena panem jáhnem Viktorem Machem.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za celou farnost a její pastýře Eduarda a Viktora.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 srpna                                           památka sv. Pia X, papeže
22 srpna                                           památka Panny Marie Královny
24 srpna                                           svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Pouť sv. Bartoloměje.
Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 26 a 27 srpna. Podrobností jsou na plakátu u kostela a na web stránkách farností.

Letní farní tábor
Od 21 do 26 se uskuteční farní tábor. Prosíme no modlitbu.

Pomoc při pouti.
Zájemce o pomoc při organizaci pouti sv. Bartoloměje, prosím o kontakt na pana jáhna Viktora nebo faráře Edwarda.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Šimanovi, Csicsovi a celé rody.

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 a 19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8 srpna                                   památka sv. Dominika, kněze.
9 srpna                                   svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
                                                panny a mučednice, patronky Evropy.
10 srpna                                svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11 srpna                                památka sv. Kláry, panny.

  1. srpna památka sv. Maxmiliána kněze a mučedníka
  2. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Důležité

Ve středu 9 srpna Mše sv. se posouvá na 9.00 hod.

Večerní bohoslužba se ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání u kafé.

Letní farní tábor
Letos farní tábor se koná od 21 do 26 srpna. Přihlášky jsou v kostele. Podrobností sděluje Anežka Havránková (mobil 731029385) nebo farář.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Pouť sv. Bartoloměje.
Už tradičně slavnost patrona naší farnosti slavíme v neděli. Letos to bude 27. srpna od 10.00 hod. Tentokrát hlavním celebrantem bude

Apoštolsky nuncius Arcibiskup. Jude Thaddeus Okolo.
Podrobností poutí budou pozdněji.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kubovu a Małachovsku.