14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čajovna a kavárna

Památky a svátky.
4 červenec                           památka sv. Prokopa, opata

5 července                           slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Letní farní tábor
Letos farní tábor se koná od 15 do 19 srpna v Opatově na Vysočině. Přihlášky jsou v kostele. Podrobností sděluje Anežka Havránková (mobil 731029385) nebo farář.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovou, Hečkovou a ten celý rod.

13 NEDĚLE V MEZIDOBÍ OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

28 června                        památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.
29 června                        slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí.

Letní farní tábor
Letos farní tábor se koná od 15 do 19 srpna v Opatově na Vysočině. Přihlášky jsou v kostele. Podrobností sděluje Anežka Havránková (mobil 731029385) nebo farář.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu výjimečně se nekoná ranní Mše sv. od 9.00 hod. Všichni jste zváni na slavnost uvedení nového arcibiskupa Jana Graubnera do úřadu v katedrále od 10.00 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Irenu Urbanovu a její rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

23 června                                            slavnost narození Jana Křtitele

24 června                                            slavnost Nejsvětějšího srdce Páně

25 června                                            památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
Mimořádná Mše sv. v 9.00 hod v Kyjích                      
Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí..

Farní tábor.

Farní tábor se koná v terminu od 15 do 19 srpna v Opatově na Vysočině. Podrobností a přihlášky jsou v kostele na stolku, prosím o odevzdání do konce června.

Duchovní obnova s Karelem Foucauld
Malé sestry Ježíšovi zvou na duchovní obnovu u příležitostí poděkování za svatořečení Karla Foucauld. Vše se uskuteční 19.6 od 15.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Podrobný program bude zveřejněný.
Předmanželské ohlášky.
Marie Jansová a Jan Král  v brzké době mají v úmyslu uzavřít svátostné manželství. Prosím o modlitbu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Drábová,Ondečková a celý rod.

    OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce 2022

13 června                                            památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Nedělní setkání na faře

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí..

Farní tábor.

Letos v naší farnosti se neuskuteční klasicky farní tábor. Naopak v terminu od 15 do 19 srpna bude na faře v Kyjích příměstský tábor. Podrobností a přihlášky budou připravené k 19 červnu.

Duchovní obnova s Karelem Foucauld
Malé sestry Ježíšovi zvou na duchovní obnovu u příležitostí poděkování za svatořečení Karla Foucauld. Vše se uskuteční 19.6 od 15.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Podrobný program bude zveřejněný.
Předmanželské ohlášky.
V naší farností svátostné manželství mají v úmyslu uzavřít, Michael Červenka a Marcela Hamáčková, a také Tomáš Forejt a Hana Horáková.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Srbovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 2022

6 června                                      památka Panny Marie, Matky církve

9 června                                      Svátek, Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze.

11 června                                   památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle Nejsvětější Trojice
Příští neděli u příležitostí slavností Nejsvětější Trojice v naší farnosti už tradičně Mše sv. v 10.00 hod. je v latinském jazyce za doprovodu farní scholii pod vedením p. Jiřího Poláka.

Noc kostelů
V pátek 20.06.2022 se koná noc kostelů. V naší farnosti program začíná  Mší sv. od 18.00 h.

Náboženství
Náboženství v naší farnosti značně až v novém školním roce.

Adorace Nejsvětější Svátostí.


V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší.


Mše sv. v sobotu s nedělně platností začíná v 18.00 hod.


Srdečně zveme všechny.


Farní tábor.

Letos v naší farnosti se neuskuteční klasicky farní tábor. Naopak v terminu od 15 do 19 srpna bude na faře v Kyjích příměstský tábor. Podrobností a přihlášky budou připravené k 15 červnu.

Duchovní obnova s Karelem FoucauldMalé sestry Ježíšovi zvou na duchovní obnovu u příležitostí poděkování za svatořečení Karla Foucauld. Vše se uskuteční 19.6 od 15.00 hod. v Oáze na Černým mostě. Podrobný program bude zveřejněný.
Ustanovení farářem.
V naší diecézi ustanovení farářem se koná na dobu určitou. Protože, k 30 červnu 2022 lhůta mého ustanovení vyprší, chci informovat všechny, že jsem dostal nový dekret a ustanovení farářem od 1 července 2022 do 30 června 2029. těším se na další spolupráci a společný duchovní růst.
P. Edward Walczyk-váš farář.
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Havránkovou a Janákovou.