OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září                                             památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze

Pavla Chonga Ha-sanga a druhů, mučedníků.

21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu včetně náboženství a pravidelných skupin.

Biblická hodina.
Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Setkání manželů od 14.00 hod.

Důležité:
9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.

Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.

Všichni jste srdečně zváni.

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Linhartovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

13 září                                                památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

14 září                                                svátek Povýšení svatého kříže

15 září                                                památka Panny Marie Bolestné

16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice

Důležité:


9 října v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava


bude vysvěcen na jáhna pan Viktor Mach.


Zároveň bude ustanovený k jáhenské službě v naší farnosti.


Všichni jste srdečně zváni.


Plánovaná setkání
Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Setkání manželských párů.
Příští neděle je 3 neděle v měsíci a od 14.00 hod. je plánované setkání manželských párů na faře v Kyjích. Těšíme se na Vás.

Náboženství:
Tento týden v naší farnosti začíná výuka náboženství. Podrobnosti jsou na Web stránkách.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu a ten celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8 září                                                              svátek narození Panny Marie.

Plánovaná setkání:
Ve čtvrtek                                                       příprava katechumenů na křest od 19.00 hod

  1. pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod,

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci káva a čaj.

Náboženství
Od 12 září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Podrobností jsou na Web stránkách.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu: Dvořákovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3 září                                                             památka sv. Řehoře Velikého,

papeže a učitele církve.

4 září                                                             první sobota v měsíci, pobožnost

Mše sv. a Mariánská  pobožnost v 9.00 hod.


Plánovaná setkání na tento školní rok 2021/2022:
1 a 3 středa v měsíci                                      biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                                 Mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                                    Mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                                   příprava katechumenů na křest od 19.00 hod

každé 2 a 4 úterý v měsíci                             příprava na biřmování.

  1. pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                             setkání mužů od 19.15 hod.

4 pátek v měsíci                                             setkání mládeže od 19.15 hod.

3 neděle v měsíci                                           setkání manželských párů od 14.00 h.


Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Náboženství
Od 12 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:
13.00 h náboženství v ZŠ. Šimanovská.

Kyje-fara
15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek: Oáza-Černý most
14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek: Kyje-fara
16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Srbovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

27 srpna                          památka sv. Moniky.

  1. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve


Nedělní setkání na faře:
Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni.

Poděkování
Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Kimlovu Žižkovu a celé rody.