11 Neděle v mezidobí Ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s Covid 19, letošní tábor se uskuteční jako příměstský na faře v Kyjích od 16 do 20 srpna. Zájemci prosím kontaktovat Magdalenu Polákovu, mobil: 604711311.

Biblická hodina.
Tento týden ve středu se koná poslední biblická hodina od 19.00 hod na faře. Pokrucujeme v četbě evangelia sv. Marka.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu Malých sester Ježíšových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce 2021

31 květen                                     svátek Navštívení Panny Marie,

1 června                                       památka sv. Justina, mučedníka.

5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Důležité.


Od neděle 30 květná 2021 v naší farnosti konči Covidová opatřeni, vysíláni on-line a sváté přijímáni mimo Mší sv.


Na slavnost Nejsvětější Trojce tj. 30.05. v 10.00 hod. výjimečně Mše sv. od 10.00 hod bude vysílána živě a to kvůli gregoriánskému zpěvu.

Slavnost Těla a Krve Páně.


Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní Mši sv. od 10.00 h.Biblická hodina
Ve středu od 19.00 h se koná biblická hodina. Jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu 5 června od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Náboženství
Náboženství v naší farnosti značně až v novém školním roce. Prosím o pochopení.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vlčkovou Winklerovou a celé rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24 květen                                     památka Panny Marie, Matky církve

26 květen                                     památka sv. Filipa Neriho, kněze.

27 květen                                     svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Důležité.


Od příští neděle 30 květná 2021 v naší farnosti konči Covidová opatřeni, vysíláni on-line a sváté přijímáni mimo Mší sv.


Na slavnost Nejsvětější Trojce tj. 30.05. v 10.00 hod. výjimečně Mše sv. od 10.00 hod bude vysílána živě a to kvůli gregoriánskému zpěvu.


Noc kostelů
V pátek 28.05.2021 se koná noc kostelů. V naší farnosti program začíná  Mší sv. od 18.00 h.

Náboženství
Náboženství v naší farnosti značně až v novém školním roce. Prosím o pochopení.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Matyskovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE Velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně.  

Plánovaná setkání
Tento týden se koná biblická hodina ve středu v 19.00 h. , a setkání mužů v pátek od 19.15 h.

Důležité


Zájemci o křest dospělých prosím o kontaktování faráře (mobil:777136282).Finanční podpora.
S ohledem na finanční potřeby naši farnosti chci moc poděkovat všem kdo duchovně nebo materiálně podporuji naše společenství. Zároveň Vás všechny informuji, že letos potřebujeme ještě dokončit opravu zdi (vnitřní čas) udělat konečně střechy nad sakristii a vchodem do kostela, a připravit se na generální opravu varhan. Prosím proto o pomoc a moc rád uvítám i trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu: 5075448339 / 0800. P. Edward Walczyk

Covid - omezení.
S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:

Každou sobotu od 18.00 h. v Kyjích

Každou neděli v 10.00 h. a 11.30 h. v Kyjích.
V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze v neděli od 12.15 a to do 12.45 h. v Kyjích.
Mše sv. v týdnu pravidelně ve středu a pátek od 18.00 h. v Kyjích a ve čtvrtek v 18.00 h v Oáze na Černým mostě.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

Důležité


Zájemci o křest dospělých prosím o kontaktování faráře (mobil:777136282) nejpozdněji do 16 května.


12 května                        svátek posvěcení katedrály v pražské diecézi.

14 května                        svátek sv. Matěje, apoštola.

Brigáda.
Moc krát děkuji za pomoc s úklidem lesu a pomoci v brigádě. Pán Bůh zaplať

Finanční podpora.
S ohledem na finanční potřeby naši farnosti chci moc poděkovat všem kdo duchovně nebo materiálně podporuji naše společenství. Zároveň Vás všechny informuji, že letos potřebujeme ještě dokončit opravu zdi (vnitřní čas) udělat konečně střechy nad sakristii a vchodem do kostela, a připravit se na generální opravu varhan. Prosím proto o pomoc a moc rád uvítám i trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu: 5075448339 / 0800. P. Edward Walczyk

Covid - omezení.

S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou:


Každou sobotu od 18.00 h. v Kyjích


Každou neděli v 10.00 h. a 11.30 h. v Kyjích.


V 18.00 h v Oáze na Černým mostě.


Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze v neděli od 12.15 a to do 12.45 h. v Kyjích.


Mše sv. v týdnu pravidelně ve středu a pátek od 18.00 h. v Kyjích a ve čtvrtek v 18.00 h v Oáze na Černým mostě.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Weigrichtovu.