OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE Slavnost Seslaní Ducha Svatého

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

20 května                 památka Panny Mari, Matky Církve.

23 května                 památka Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze.

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Staročeský jarmark
Příští sobotu v naší farnosti už tradičně se koná staročeský jarmark. Jste srdečně zváni.

Farní tábor
V dnech 18-24. 08. 2024 se uskuteční letní farní tábor v Bozkově. Přihlášky najdete na web - stránkách a v kostele.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodiny Bátrlovou, Švehelkovou a za zemřelého Vladimíra Švehelku.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE Neděla Nanebevstoupení Páně.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

14 května                             svátek sv. Matěje, apoštola

16 května                             svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Pouť.
Moc krát děkuji za organizace pěší pouť na Svatou Horu a také za přípravu a provedení setkání děti na faře.

Svátost biřmování
Přišití sobotu ve vigilie slavností sesláni Ducha Svatého bude v naši farnosti udělená svátost biřmování. Hlavním celebrantem bude Mons. Zdeněk Wasserbauer.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za Zdeňka Nebřenského, rodinu Nebřenskou a Konierovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 6 Neděle Velikonoční

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

Neděle Nanebevstoupení Páně
Příští neděle je slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v naši farností se koná první sváté přijímáni pro děti.

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu, jen ve středu není náboženství.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Poutě.
Připomínáme, že příští sobotu 11.05 se koná pěší pouť na Svatou Horu. Další na Makovou Horu. Podrobností na nástěnce.

Přespávání n faře.
Příští sobotu 11.05 se uskutečni na faře přespávaní pro děti školního věku. Podrobnosti prosím o kontakt Janko Faryta mobil: 608748377

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodiny Melicharovu, Čadilovu, Vejdovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 5 Neděle Velikonoční

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

20 dubna                             svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

2 května                               památka sv. Atanáše, biskupa

3 května                               svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu, je ve středu není náboženství.

Důležité
Ve středu a na místo Mši sv. bude bohoslužba slova.

První sobota v měsíci.
Příští sobota je první v měsíci. Tradičně v naší farnosti se koná Mše sv. a svatý růženec za odčinění hříchů našich i celého světa od 9.00 hod

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Poutě.
Připominame, že se připravuji pěší pouť na Svatou Horu a další na Makovou Horu. Podrobností na nástěnce.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodinu Mecovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE 4 Neděle Velikonoční

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

25 dubna                             svátek sv. Marka, evangelisty

Pravidelná setkání
Tento týden je zrušeno náboženství ve čtvrtek v Oáze. Ostatní hodiny podle plánu.

Důležité


Ve středu a pátek s místo Mši sv. bude bohoslužba slova. Čtvrteční Mše v. je zrušena.První Sváté přijímání
Schůzka rodičů dětí, které letos se připravuji na první sváté přijímání, bude příští neděli tj. 28.04 ve 13.00 hod na faře v Kyjích.
Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Poutě.
Připominame, že se připravuji pěší pouť na Svatou Horu a další na Makovou Horu. Podrobností na nástěnce.

V neděli 28.04 od 10.00 hod zazní gregoriánský zpěv a Mše sv. bude sloužená v latinském jazyce.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodinu Víchovu.