OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE ADVENTNÍ

6 prosince                                 památka sv. Mikuláše.
7 prosince                                 památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
8  prosince                                slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Plánovaná setkání: 2. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která se koná od 18.00 hod. budé do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města. Přistup je volný. Srdečně zveme všechny.

Roráty
Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 16 h v Kyjích na farní zahradě. Všechny děti jsou srdečně vítány!

Synodální cesta.
Z rozhodnutí papeže Františka, v každé farnosti potřebujeme hovořit o Katolické Církvi v dnešní době. Prosím zájemců o tuto aktivitu, ať se přihlásí na https://pastorace.apha.cz/, nebo se obrati na faráře nebo trvalého jáhna.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežka a Štěpán Tvarohovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE ADVENTNÍ

30 listopadu                                    svátek sv. Ondřeje, apoštola

3 prosince                                       památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Plánovaná setkání:


středa v měsíci                                biblická hodina od 19 h

pátek                                               setkání mládeže od 19.00 hod.

Všechna ostatní setkávání pravidelně.

Adorace Nejsvětější Svátostí.

Od 1 neděli adventní v naší farnosti po každé Mši sv. s nedělní platností v sobotu, která se koná od 18.00 hod. bude do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí, zejména za mládež naší farností  a našeho města. Přistup je volný. Srdečně zveme všechny.

Roráty
Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

Brigáda
Moc krát děkuji všem, kdo se účastnili brigády v sobotu 27 listopadu. Pán Bůh zaplať.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 16 h v Kyjích na farní zahradě. Všechny děti jsou srdečně vítány!

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Bištiakova, Šimkova, Kolářova, jejich prarodiče a zemřelé příbuzné

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   33 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17 listopadu                            památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Plánovaná setkání:
Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Brigáda


V sobotu 27.11 od 9.00 hod Vás zvu na brigádu. Jedná  se o hrabání listí a úklid kolem kostela a na farní zahradě. Předem děkuji za pomoc.


Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit za rodiny: Piskačova a celý rod

32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ ohlášky farností Kyje.


  1. listopadu Svátek Posvěcení lateránské basiliky.
  2. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže
  3. listopadu památka sv. Martina, biskupa.
  4. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
  5. listopadu památka sv. Anežky České, panny

Plánovaná setkání:
Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Brigáda


V sobotu 27.11 od 9.00 hod zveme na brigádu. Jedná  se o hrabání listí a úklid kolem kostela a na farní zahradě. Předem děkuji za pomoc.


Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit za rodiny: Dupačových a Rabochových za živé a zemřelé.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.  

4 listopadu                                                 památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Plánovaná setkání:
Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Nedělní setkání na faře:
5. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.


1 listopadu  


Pobožnost Všech svatých na Kyjským hřbitově se koná 1.11.2021 od 17.00 hod.


Následně slavnostní Mše sv. od 18.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.2 listopadu


VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH


Mše sv. za všechny věrné zemřelé v Kyjích od 9.00 hod.Slavnostní Mše sváta 17.00 h. u sv. Kajetána (ul. Nerudova)


za doprovodu gregoriánského zpěvu.


Účinkuje Schola od sv. Bartoloměje v Kyjích pod vedením Jiřího Poláka.Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit za rodiny Glasova, Matuszyńskich a za živé a zemřelé.