OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta
Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Pravidelné setkávání
Tento týden setkání se konají podle plánu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Srdečně zveme všechny.

Duchovní obnova ve farnosti
Letošní duchovní obnovu v naši farnosti povede Páter Radek Tichy, rektor semináře pražského. Uskuteční se tato obnova během 3 neděli postní 3 března. Podrobný program bude až příští neděli.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vlčkovi, Winklerovi, a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání na faře, dnes výjimečně je to vzpomínka na Alejandru Blancu Alvarez

Pravidelné setkávání
Tento týden jsou prázdniny, jedině setkání mužů v pátek od 19.15. hod.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mše sv. v sobotu večer od 18.00 hod s nedělní platností, je do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí.
Srdečně zveme všechny.
Doba postní.
Od středy začíná doba postní. V naší farnosti během této doby se koná pobožnost křížové cesty vždy v pátek po Mši sv. od 18.30 hod a v neděli přede Mši sv. od 9.30 hod.

Pozvání.
V sobotu 17 února od 11.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích bude zádušní Mše sv. za zemřelého Zdeňka Vlčka. Jste srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečková, Drábová.

5 neděle v mezidobí OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

5 února                                         památka sv. Agaty, panny a mučednici.
6 února                                         památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků.
10 února                                       památka sv. Scholastiky, panny
Úklid kostela.
Mnoho krát děkuji za pomoc s úklidem kostela.
Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna setkávání v naší farnosti.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Doporučují soukromou adorace Nejsvětější Svátostí
 každou sobotu od 19.00 do 20.00 hod.
Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Veličkovu.

4 neděle v mezidobí OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

31 ledna                                       památka sv. Jana Bosko, kněze
2 února                                         svátek Uvedení Páně do Chrámu,
Úklid kostela.
V pátek po Mši sv. prosím o pomoc s úklidem kostela po Vánocích. Děkuji za ochotu a pomoc.
Pravidelné setkávání
Tento týden se konají všechna setkávání v naší farnosti.

První sobota v měsíci.
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bátrlova, Švehelkova a za živou a zemřelou rodinu

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24.ledna                        památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

25 ledna                                   svátek Obracení sv. Pavla apoštola.

26 ledna                                  památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

  1. ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Setkávání
Tento týden všechny aktivity naši farností podle planu. Výjimkou je pátek kdy se vracíme k myslence: „večer otevřených dveří na faře“

Farní ples
Moc krát děkuji za uspořádání farního plesu, zejména rodině Vlčkové.

Potvrzení o darech
Prosím o informace, kdo si přeje potvrzení o darech pro farnost za rok 2023. zároveň moc děkuji za podporu naší farní komunity.

Rozhovor

Od dnes je nový rozhovor s farníky, tentokrát je to pan Pavel Rada.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovou, Tůmovou, Ďoubalovou, Kolarovou.