OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE ADVENTNÍ

6 prosince                                       památka sv. Mikuláše, biskupa

7 prosince                                       památka sv. Ambrože, biskupa a učitele

8 prosince                                       Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Plánovaná setkání:
Setkávání tento týden podle plánu.

Roráty
Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

Sobotní adorace
Připomínáme, že každou sobotu od 19.00 do 20.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná soukromá adorace Nejsvětější svátostí.

Mikuláš, Živý betlém Vánoční koncert a Farní ples.Blíží se mnoho akci v naší farnosti, proto už předem avizuji:


Mikuláška 5.12. 2023, od 17.30 hod – fara.


Živy betlém 23.12. 2023, od 17.00 hod – farní zahrada.


Vánoční koncert 25.12.2023, od 18.00 hod – kostel sv. Bartoloměje.


Farní ples 20.01.2024, od 19.00 hod – hotel svornost Dolní Počernice.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baumannovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   34 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost Ježíše Krista krále.

30 listopadu                     svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Nedělní setkání na faře:                      4. neděle v měsíci, kafé a čaj a pohoštění.

Setkávání na faře
Setkání na faře podle planu, v pátek se koná setkání na katechizmem, tentokrát téma je: „Člověk stvořený na podobenství Boži“.

Bohoslužby a výuka náboženství podle planu.

První sobota v měsíci
Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny

Sobotní adorace
Připomínáme, že každou sobotu od 19.00 do 20.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná soukromá adorace Nejsvětější Svátostí.

Brigáda
V sobotu 2. prosince od 10.30 po Mši sv. prosíme o pomoc s hrabaní listí kolem kostela na farní zahradě. Předem děkuji.

Mikuláš, Živý betlém Vánoční koncert a Farní ples.
Blíží se mnoho akci v naší farnosti, proto už předem avizuji:

Mikuláška 5.12. 2023, od 17.30 hod – fara.

Živy betlém 23.12. 2023, od 17.00 hod – farní zahrada.

Vánoční koncert 25.12.2023, od 18.00 hod – kostel sv. Bartoloměje.

Farní ples 20.01.2024, od 19.00 hod – hotel svornost Dolní Počernice.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Šimanovi, Csicsovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. 21 listopadu                                   památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

22 listopadu                                   památka sv. Cecilie panny a mučedníci.

24 listopadu                                   památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků.

Nedělní setkání na faře:32. neděle v měsíci              kafé a čaj.


Setkávání na faře
Setkání na faře podle planu, v pátek se koná biblická hodina. Téma je. „Povolání v bibli“.

Bohoslužby a výuka náboženství podle planu.

Sobotní adorace
Připomínáme, že každou sobotu od 19.00 do 20.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná soukromá adorace Nejsvětější svátostí.

Přespávání na faře.
O víkendu 25./26. listopadu jsou zváni děti na přespávačku na faře.

Podrobností na https://forms.gle/fBkV4vvD9VhVrpsb9

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 listopadu                                   památka sv. Anežky České, panny.

17 listopadu                                   památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kafé a čaj, neděle farníků.

Setkávání na faře
Setkání na faře podle planu, v pátek se koná setkání mužů.

Bohoslužby a výuka náboženství podle planu.

Sobotní adorace
Připomínáme, že každou sobotu od 19.00 do 20.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná soukromá adorace Nejsvětější svátostí.

Přespávání na faře.
O víkendu 25./26. listopadu jsou zváni děti na přespávačku na faře.

Podrobností na https://forms.gle/fBkV4vvD9VhVrpsb9

Rozhovory na faře
V týdnu uvidíme na naších youtube stránkách další osobu s naší farností, je to Tereza Klozová.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Andrzeje Walczyk s rodinou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

4 listopadu                                     památka sv. Karla Boromejského.

9 listopadu                                     svátek posvěcení lateránské baziliky

10 listopadu                                   památka sv. Lva Velikého papeže

11 listopadu                                   památka sv. Martina, biskupa.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kafé a čaj

Setkávání na faře
Setkání na faře podle planu, v pátek se koná setkání na katechizmem.

Bohoslužby podle planu, výjimkou je 8 listopadu v místo mši sv. bude bohoslužba slova a 9 listopadu se Mše sv. ruší.

1 listopadu  


Pobožnost Všech svatých na Kyjským hřbitově se koná 1.11.2023 od 17.00 hod.


Následně slavnostní Mše sv. od 18.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.2 listopadu


VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH


Mše sv. za všechny věrné zemřelé v Kyjích od 18.00 hod.


za doprovodu gregoriánského zpěvu.


Účinkuje Schola od sv. Bartoloměje v Kyjích pod vedením Jiřího Poláka.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Věru Vasileskou.