11 Neděle v mezidobí Ohlášky 

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle na faře

21června                         památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
V každou sobotu večer se koná od 19.00 do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí..

Farní tábor.

Farní tábor se koná v terminu od 19 do 24 srpna. Přihlášky prosím o odevzdání do 16 června.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovi, Heczkovi a celé rody a rodina Klozova.

10 Neděle v mezidobí

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.


11 června              památka sv. Barnabáše, apoštola

13 června              památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve.


Mimořádně
Ve čtvrtek Mše sv. je zrušena.

Farní tábor
Letos farní tábor v naší farnosti se koná v v Bozkově od 18 do 24 srpna. Prosíme o přihlášky.

Poděkování
Moc děkujeme za organizace akci Noc kostelů v naši farnosti, zejména poděkování patři Marku Šimovi a Soni Tománkové.

Pouť na Makovou horu.
Prosím, ať se každý, kdo se chystá na autobusovou pouť 22 června, přihlásí organizátorům. Děkujeme.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Klabanova, Šimanova, Hlouš-Ecksteinova, Csicsova.

Slavnost Těla a Krve Páně. 9 Neděle v mezidobí
3 června                                       sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků.

5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

7 června                                       slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

8 června                                       památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               neděle na faře.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek.

Noc kostelů

Letos už tradičně se uskuteční noc kostelů, v naší farnosti začíná v 16.30 otevřením kostela. Podrobnosti na webu „Noc kostelů“. https://www.nockostelu.cz/kostel/1423/

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodovu.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE Nejsvětější Trojice 26.05.2024

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

31 května                         svátek Navštívení Panny Marie

1 června                           památka sv. Justina, mučedníka

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu, je to poslední týden výuky náboženství.

První sobota v měsíci.
Příští sobota je první v měsíci. Tradičně v naší farnosti se koná Mše sv. a svatý růženec za odčinění hříchů našich i celého světa od 9.00 hod

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Pout.
Připomínáme, že se připravuji pouť na Makovou Horu. Podrobností příští týden.

Noc kostelů

  1. června se uskuteční Noc kostelů, v naší farnosti letos bude to i s otevřením farní zahrady. Podrobnosti na webu Noci kostelů.

Podpora opravy Kyjských varhan.
Na webu a nástěnce u kostela najdeme QR kod. na podporu generální opravy varhan v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Děkuji za každou korunu. Rozpočet po rozebraní a ověření jednotlivých píšťal se navýšil o 250 tis.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodinu Jírů.

OHLÁŠKY FARNOSTÍ KYJE Slavnost Seslaní Ducha Svatého

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna

20 května                 památka Panny Mari, Matky Církve.

23 května                 památka Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze.

Pravidelná setkání
Tento týden všechna setkávání podle planu.

Adorace Nejsvětější Svátostí.
Po každé Mši sv. s nedělní platností, která se koná od 18.00 hod v sobotu večer, následuje do 20.00 hod adorace Nejsvětější Svátostí

Srdečně zveme všechny.

Staročeský jarmark
Příští sobotu v naší farnosti už tradičně se koná staročeský jarmark. Jste srdečně zváni.

Farní tábor
V dnech 18-24. 08. 2024 se uskuteční letní farní tábor v Bozkově. Přihlášky najdete na web - stránkách a v kostele.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se v naší farnosti modlíme za rodiny Bátrlovou, Švehelkovou a za zemřelého Vladimíra Švehelku.