Registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Přihlášení k modlitbě za rodiny by mělo být spojeno se zapojením do úklidu kostela v týdnu, kdy se za přihlášené rodiny modlíme. Pro bližší informace a konkrétní dohodu pište prosím na adresu uklidkostel@email.cz.

Pro přihlášení je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina
Email
Heslo

Přihlášené rodiny:
04.12.2022 - 10.12.2022 Anežka a Štěpán Tvarohovi
11.12.2022 - 17.12.2022 Ondračkova, Fibírova, Tvarohova a Brotanova a
18.12.2022 - 24.12.2022 Vlčkova,Winklerova a celé rody
25.12.2022 - 31.12.2022 Radova, Daňkova a za zemřelé příbuzné
01.01.2023 - 07.01.2023 Linhartovi
08.01.2023 - 14.01.2023 Bátrlova a za zemřelé příbuzné