Registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Přihlášení k modlitbě za rodiny by mělo být spojeno se zapojením do úklidu kostela v týdnu, kdy se za přihlášené rodiny modlíme. Pro bližší informace a konkrétní dohodu pište prosím na adresu uklidkostel@email.cz.

Pro přihlášení je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina
Email
Heslo

Přihlášené rodiny:
05.12.2021 - 11.12.2021 Anežka a Štěpán Tvarohovi
12.12.2021 - 18.12.2021 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
19.12.2021 - 25.12.2021 Matyskova a celý rod
26.12.2021 - 01.01.2022 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
02.01.2022 - 08.01.2022 Adámkova a Sabó
09.01.2022 - 15.01.2022 Habánova, Urbanova, Házlova, Kasíkova a Ulmova za celé rody
16.01.2022 - 22.01.2022 Srbova
23.01.2022 - 29.01.2022 Melicharova a ten celý rod
30.01.2022 - 05.02.2022 Radova, Daňkova a za zemřelé příbuzné
06.02.2022 - 12.02.2022 Klabanova, Čapkova, Chalupova, Zikmundova
13.02.2022 - 19.02.2022 Hloušova, Pastorova, Podsadna, Berkyova
20.02.2022 - 26.02.2022 Šimanova, Růžičkova, Pechova, Jonášova
27.02.2022 - 05.03.2022 Csicsova, Palova, Katonova, Lévaiova
06.03.2022 - 12.03.2022 Male sestry Ježíšovy
13.03.2022 - 19.03.2022 Jirsova a Heczkova a celý rod
20.03.2022 - 26.03.2022 Musilova, Daňkova a zemřelé příbuzné
27.03.2022 - 02.04.2022 Vrátilova
03.04.2022 - 09.04.2022 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
10.04.2022 - 16.04.2022 za Vlčkovi,Winklerovi a celé rody
17.04.2022 - 23.04.2022 Víškova, Spáčilova, Ageiwova, Koubkova
24.04.2022 - 30.04.2022 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
01.05.2022 - 07.05.2022 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
08.05.2022 - 14.05.2022 Bátrlova, Švehelkova a za zemřelé příbuzné
15.05.2022 - 21.05.2022 Glasova, Matuszyňskich, Bílych a Zatloukalových, za všechny rody ,živé a zemřelé
22.05.2022 - 28.05.2022 Melicharova a ten celý rod
29.05.2022 - 04.06.2022 Matyskova a celý rod