Registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Přihlášení k modlitbě za rodiny by mělo být spojeno se zapojením do úklidu kostela v týdnu, kdy se za přihlášené rodiny modlíme. Pro bližší informace a konkrétní dohodu pište prosím na adresu uklidkostel@email.cz.

Pro přihlášení je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina
Email
Heslo

Přihlášené rodiny:
03.07.2022 - 09.07.2022 Jirsova a Heczkova a cel7 rod
10.07.2022 - 16.07.2022 Baumannovi
17.07.2022 - 23.07.2022 Kupčíkova a Gyoriova
24.07.2022 - 30.07.2022 Eitlerovu, Polákovu a celý rod
31.07.2022 - 06.08.2022 Vrátilova a Šobova
07.08.2022 - 13.08.2022 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
14.08.2022 - 20.08.2022 Csicsova, Katonova, Hloušova - Ecksteinova, Berkyova - za Boží milosrdenství a požehnání, obrácení, osvobození od zlého a za dary Ducha Svatého
21.08.2022 - 27.08.2022 Šimanova, Pechova, Klabanova, Chalupova - za Boží milosrdenství a požehnání, obrácení, osvobození od zlého a za dary Ducha Svatého
28.08.2022 - 03.09.2022 za rodinu Adély a Františka - aby nad nimi bylo Hospodinovo jméno a aby jejich společný život byl ke cti a slávě Boha Izraele a Jeho Pomazaného