Pravidelná setkání na faře

 • Středa – fara a farní zahrada otevřena od 8.30 do 20.30 hod.
 1. Mše sv. v 9.00 hod
 2. Setkávání maminek na mateřské dovolené od 10.00 hod.
 3. Oběd pro osamělé ve 12.00 hod.
 4. Náboženství od 13.00 do 17.15 hod. Edward Walczyk, Viktor Mach.
 5. Kancelář od 17.15 do 18.00 hod.
 6. Příprava na biřmování 18.00-19.00 hod. – Viktor Mach
 7. Katechumenát 19.00 – 20.00 hod. – Edward Walczyk
 8. Předmanželský kurz 20.00 – 21.00 hod.
 • Neděle – fara a farní zahrada otevřena od 8.30 do 20.30 hod.
 1. Mše sv. v 10.00 a v 11.30 hod. po každé kafé a čaj na faře.
 2. Kancelář je otevřena vždy 15 min po každé Mši sv.
 3. Příprava rodičů na křest dítěte: První druha a čtvrtá neděle v měsíci od 14.00 do 15.00 hod.
 4. Setkání rodin s malými děti, 3 neděle v měsíci od 14.00 do 15.00 hod.
 5. Katecheze podle Katechizmu Katolické Církve – každá 1 neděle v měsíci: 15.00 – 16.00 hod.
 6. Setkání žen – každá 2 neděle v měsíci: 15.00 – 16.00 hod.
 7. Setkání mužů – každá 3 neděle v měsíci: 15.00 – 16.00 hod.
 8. Biblická hodina – každá 4 neděle v měsíci: 15.00 – 16.00 hod.