Pravidelná setkání na faře

Úterý
19:00 – Příprava na křest

Středa

19:00 – 1. a 3. středa v měsíci – Biblická hodina

Čtvrtek
19:00 – Příprava na biřmování

Pátek
19:15 – 1. pátek v měsíci – Mládež
19:15 – 2. pátek v měsíci – Ženy
19:15 – 3. pátek v měsíci – Muži