Kněží chtějí sloužit lidem a modlitba je vždy dobrou službou. I kněz ve farnosti Kyje a Černý Most rád připojí Váš úmysl do svých modliteb a také k úmyslu mše svaté. Neváhejte se tedy na Vašeho kněze obracet.

Své úmysly zasílejte pomocí SMS na číslo duchovního správce farnosti P. Edwarda Walczyka na tel. +420 777 136 282.

Vaše úmysly samozřejmě nebudou zveřejněny.