13 neděle v mezidobí ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci sezení na faře.

29 června                                                    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

  1. července svátek sv. Tomáše, apoštola.

4 července                                                  památka sv. Prokopa, opata.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové.

Pořád bohoslužeb o prázdninách.


Mše sv. o prázdninách se konají:


Středa a pátek:      18.00- Kyje.


Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje


                                    18.00 hod Oáza, Černý most.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.

12 neděle v mezidobí - ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čajovna

24 června                                                    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře od 20.08 do 22.08.2020

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baumannovou a Čerešňákovou.

11 Neděle v mezidobí Slavnost Těla a Krve Páně. Ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků

19 června: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. od 18.00 hod v Kyjích.
20 června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Mše sv. v 9.00 hod a následně procesí se sochou Panny Marie s kostela v Kyjích do kostela v Hloubětíně.

MIMOŘÁDNĚ

V sobotu od 19.30 hod. v našem kostele se koná pobožnost v duchu Teazé.

Jste zvaní všichni.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře.

Biblická hodina.
Tento týden ve středu se koná poslední biblická hodina od 19.00 hod na faře. Pokrucujeme v četbě evangelia sv. Marka.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baumannovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce


  1. června Památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve.

Plánovaná setkání:
Ve středu od 19.00 h. setkáni pastorační rady.

V pátek noc kostelů, v naší farnosti značně mší sv. od 18.00 h.

Svátost smířeni pro děti, které poprvé přijmou Tělo Páně, a pro jejích rodiny, v pátek od 16.00 ´do 18.00 h.

  1. pátek v měsíci setkání mužů

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání u kafé a čaje.

Slavnost Těla a Krve Páně.
Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Radových Daňkových a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

1 června                                       památka Panny Marie, Matky církve

3 června                                       památka sv. Karla Lwangya druhu, mučedníků.

4 června                                       svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Biblická hodina
Ve středu od 19.00 hod pokračuje biblická hodina na texty evangelia sv. Marka.

Předsvatební ohlášky
V nejbližší době mají v úmyslu uzavřít katolické manželství:

Jan Baumann a Silvie Čerešňáková. Prosíme všechny o modlitbu a podporu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovu, Heczkovu a ten celý rod.