OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Plánovaná setkání:
Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu. Začíná také náboženství podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci kavárna, knihovna

Setkání manželů od 14.00 hod. dnešní téma je „ jóga a jógínská cvičení“.

Brigáda


Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v pondělí


Pán Bůh zaplať. A zároveň prosím o pomoc zítra 21.09 od 16.00 hod.


a prosím o pomoc příští sobotu od 9.00 hod.


Pražská pěší pout do Staré Boleslaví
28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

14 září                                                svátek Povýšení svatého kříže

15 září                                                památka Panny Marie Bolestné

16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice

Plánovaná setkání
Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Brigáda
Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v pondělí

Pán Bůh zaplať. A zároveň prosím o pomoc zítra 14.09 od 16.00 hod.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Hloušovi Berkyovi a cele té rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8 září                                                              svátek narození Panny Marie.

Mše sv. v 9.00 h v Kyjích.

Plánovaná setkání na tento rok:
1 a 3 středa v měsíci                                      biblická hodina od 19.00 hod

každý čtvrtek v měsíci                                    mše sv. v Oáze od 18.00 hod

každý čtvrtek v měsíci                                    příprava katechumenů na křest od 19.00 hod

  1. pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                             setkání mužů od 19.15 hod.

4 pátek v měsíci                                             setkání mládeže od 19.00 hod.


Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci káva a čaj.

Náboženství
Od 23 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:
15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:
14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu: Csicsovi, Katonovi a celé rody

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3 září                                                   památka sv. Řehoře Velikého,

papeže a učitele církve.

5 září                                                   první sobota v měsíci, pobožnost

Mše sv. a Mariánská  pobožnost v 9.00 hod.

Plánovaná setkání na tento rok:
1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                           příprava katechumenů na křest od 19.00 hod

  1. pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

4 pátek v měsíci                                    setkání mládeže od 19.00 hod.


Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Náboženství
Od 23 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:
15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:
14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Adélu a Františka Csicsovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

27 srpna                          památka sv. Moniky.

  1. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  2. srpna památka umučení sv. Jana Křtitele.

Mimořádně.


Tento týden je zrušena Mše sv. ve středu 26.08 a čtvrtek 27.08. V pátek se bohoslužba koná v 18.00 h v Kyjích.


Nedělní setkání na faře:
Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni.

Poděkování
Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Klabanovi, Chalupovi a celé rody.