Důležité informace

Přehled bohoslužeb o prázdninách

Mše sv. o prázdninách se konají:

Středa a pátek:    18.00 hod – Kyje

Neděle:                 10.00 a 11.30 hod – Kyje

                               18.00 hod Oáza – Černý most

Svatobartolomějská pout´ Praha – Kyje 2020

Sobota 22.08  

17.00 h. Příprava na slavnost svatého Bartoloměje, možnost svate zpovědi,

příležitost k soukromé meditaci v kostele.

17.30 h. Slavnostní nešpory

18.00 h. Mše sv. vigilii oslav slavnosti sv. Bartoloměje v latinském jazyce.

19.30 h. Koncert duchovní hudby s historickým výkladem.

Neděle 23.08

9.30 h. Společná motlitba církve – Ranní chvály

10.00h. Slavnostní Mše sv.

11.15 h. Po Mší sv. se koná společné Agapé.

Zvaní jsou všichni lidé dobré vůle, a ostatní příznivci naší farnosti.

Edward Walczyk

farář

NÁBOŽENSTVÍ

Katecheze pro děti je možné si pustit zde:

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC

Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze.
  2. srpna svátek Proměnění Páně.
  3. srpna památka sv. Dominika, kněze

Pouť sv. Bartoloměje.
Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkávaní u kafé.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Lukášů.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – 1., 3. a 5. čtvrtek v měsíci

Kaple v domě u Malých sester Ježíšových (Vlčkova 10, Černý Most)
18:00 – 2. a 4. čtvrtek v měsíci

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz