OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE  34 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost Ježíše Krista krále.

Slavnost Ježíše Krista krále.
24 listopadu památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

Mše sv. v neděli: 

Prozatím mimořádně v neděli Mše sv. se konají:

v 10.00 h 11.30 h a 15.00 h v kostele v Kyjích.

Po každé s těchto  Mší sv. přes 30 min bude příležitost ke svatému přijímání.

V 18.00 h Mše sv. se uskuteční v Oáze na Černým mostě. 

Mše sv. v týdnu:

Tento týden Mše sv. se konají ve středu a pátek v 18.00 hod., a v sobotu v 9.00 hod., v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 

Pravidelná setkání a náboženství v naší farnosti značně

od 2 prosince.


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Fialkovi a celé rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE  33 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17 listopadu                            památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

21 listopadu                           Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Mše sv. v období omezeni.

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu se konají ve středu, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 

Mimořádně Mše sv. na Památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě v sobotu 21 listopadu v 9.00 hod


Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Kimlovu, Žižkovu, za živé i zemřelé.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. listopadu Svátek Posvěcení lateránské basiliky.
  2. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže
  3. listopadu památka sv. Martina, biskupa.
  4. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
  5. listopadu památka sv. Anežky České, panny
    Mimořádně.

Tento týden se mše sv. konají ve čtvrtek a pátek v 18.00 hod., a v sobotu v 9.00 hod.


 Nekoná se mše ve středu.


Mše sv. v období omezeni.

Mše sv. v období omezeni.

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu se konají ve, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 
Modlitba za rodiny
Tento týden se budeme modlit za rodiny: Kořínkova, Sivákova, Firlova, Urbišova, Vokáčova a Fojtíkova.

1 listopadu   SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 2020

2 listopadu
VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
15.00 pobožnost na Kyjském hřbitově

Slavnostní Mše sváta on-line v Kyjích od 18.00 h. za doprovodu gregoriánského zpěvu  za všechny zemřelé choralisty od sv. Vojtěch.


Brigáda
Moc děkuji za pomoc při brigádě. Pán Bůh zaplát.
Mše sv. v období omezeni.
Mše sv. v období omezeni.
Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.
Mše sv. v týdnu se konají ve středu, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.
Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě.
4 listopadu              památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

7 listopadu              první sobota v měsíci. Mše sv. od 9.00 hod a Svatý růženec.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Bátrlovu a Svehelkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Brigáda


Prosím o pomoc při sazení stromů v sobotu 31.října od 9.00 hod.


Zároveň kdo by chtěl si svůj strom posadit a tudíž i koupit, ať se obrati na Ondřeje Weigrichta (mobil 608522161).


Mše sv. v období omezeni.


Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.


Mše sv. v týdnu se konají ve středu, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.


Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 


Slavnost Všech Svatých.
Příští neděle se koná slavnost Všech Svatých. Mše sv. se konají podle nedělního rozvrhu. Pobožnost na hřbitově se uskuteční v pondělí listopadu od 15.00 hod.

2 listopadu:

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Bohoslužba na Kyjským hřbitově se koná  od 15.00 hod.

4 listopadu              památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Adámkovu a Sabóvu.