OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

1 června                                       památka Panny Marie, Matky církve

3 června                                       památka sv. Karla Lwangya druhu, mučedníků.

4 června                                       svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Biblická hodina
Ve středu od 19.00 hod pokračuje biblická hodina na texty evangelia sv. Marka.

Předsvatební ohlášky
V nejbližší době mají v úmyslu uzavřít katolické manželství:

Jan Baumann a Silvie Čerešňáková. Prosíme všechny o modlitbu a podporu.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovu, Heczkovu a ten celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE Velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně.  

Plánovaná setkání
Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

Nejbližší události naší farnosti:
Svátost křtu dospělých30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi).

Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera.

První sváté přijímáni14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu Malých Sester Ježíšových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání
Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve středu 20.05 od 19.00 hod se koná biblická hodina.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:
V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám.

Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.

Nejbližší události naší farnosti:


Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi).

Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera.

První sváté přijímáni - 14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Matyskovou a ten celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   5 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání
Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:
Od zítra 11 května se mění ustanovení vlády. V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.

Zatím se nekonají páteční sezení na faře.


Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečkovu a Drábovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání
Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý.

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:
Pondělí – Pátek:
Mše svatá 18:00 
(18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)

Sobota:
Mše svatá 16.30 a 18:00 
(po mši sv individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti do 19.00 h.)

Neděle:
Mše svatá 10:00
 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 11:30
 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 15.00
 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši sv. nebude možnost svatého přijímání)

Mše sv. se může účastnit maximálně 15 osob.

Kdo se chce mše sv. zúčastnit, přihlašte se na odkazu u příslušné mše (1 řádek na 1 osobu, tzn. i dítě)
a dbejte na to, aby nebyl překročen maximální počet 14 lidí (+1 kněz):

SÁZENÍ STROMŮ
Moc krát děkuji za pomoc a sazení stromu u kostela. Další příležitost bude až na podzim.


Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovou Joskovou Šrámkovou a Šťastných.