OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10 srpna                                           svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11 srpna                                           památka sv. Kláry, panny.

  1. srpna kněze a mučedníka
  2. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  3. Nedělní setkání na faře:


  1. neděle v měsíci setkání farníků

Mimořádně
Tento týden mše sv. se konají jen v pátek od 18.00 hod
 a v sobotu od 9.00 hod.
Pouť sv. Bartoloměje.
Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti .

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za Kateřinu Šubovou, za zdraví, volbu partnera, obrácení a požehnání.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 NEDĚLE V MEZIDOBÍ


  1. srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze.
  2. srpna svátek Proměnění Páně.
  3. srpna památka sv. Dominika, kněze

Pouť sv. Bartoloměje.
Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkávaní u kafé.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Lukášů.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29 července                     památka sv. Marty

31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

1 srpna                              památka sv. Alfonsa Marie Liguorim biskupa a učitele církve.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře
4 neděle v měsíci čaj a káva

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánovou a Urbanovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 července           svátek sv. Marie Magdalény

23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čaj a káva

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 15 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele
                                                     církve
Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Letní farní tábor
S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz
Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za kněze naší diecéze.