Důležité informace

 

Mše sv. v neděli:

online, klikněte zde: Youtube

                                                                      a na  Facebook

Mše sv. v období omezeni.

Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.

Mše sv. v týdnu se konají ve středu, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.

Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 

Mše sv. v týdnu online klikněte zde:

YOUTUBE

 Facebook

2 listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Bohoslužba na Kyjským hřbitově se koná  od 15.00 hod.

   

Náboženství pro děti

 

Výuka náboženství s ohledem na Covid-19 v naší farností se přerušuje.

1 katecheze podzim 2020 stvoření světa

2 katecheze podzim 2020 úcta k Eucharistii

starší náboženství:

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Brigáda


Prosím o pomoc při sazení stromů v sobotu 31.října od 9.00 hod.


Zároveň kdo by chtěl si svůj strom posadit a tudíž i koupit, ať se obrati na Ondřeje Weigrichta (mobil 608522161).


Mše sv. v období omezeni.


Podle vývoje situace prozatím nedělní Mše sv. budou výjimečně online od 10.00 hod a od 15.00 hod v kostele v Kyjích. Následně bude po každé Mší sv. 1 hod adorace Nejsvětější Svátostí a příležitost přijmout Eucharistie.


Mše sv. v týdnu se konají ve středu, čtvrtek a pátek v 18.00 hod. v Kyjích.


Po Mší sv. od 18.30 do 19.00 hod. se koná adorace Nejsvětější Svátostí a možnost přijmout Eucharistie. Svátost smířeni před každou Mši sv. 30 min, nebo po osobní domluvě. Všechny ostatní služby po osobní domluvě. 


Slavnost Všech Svatých.
Příští neděle se koná slavnost Všech Svatých. Mše sv. se konají podle nedělního rozvrhu. Pobožnost na hřbitově se uskuteční v pondělí listopadu od 15.00 hod.

2 listopadu:

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Bohoslužba na Kyjským hřbitově se koná  od 15.00 hod.

4 listopadu              památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Adámkovu a Sabóvu.

 

Pravidelné bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle:
10:00 – hlavní mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
11:30 – dětská mše sv. – kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – mše sv. na Černém Mostě – Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Kostel sv. Bartoloměje (Prelátská, Kyje)
18:00 – Středa
18:00 – Pátek (s adorací)
18:00 – Všechny slavnosti mimo neděli

Katolická Oáza (Maňákova 754, Černý Most)
18:00 – Čtvrtek

Kontakty

Duchovní správa: P. ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

  Kostel sv. Bartoloměje a fara: Prelátská 12 / 10, 198 00, Praha 9 – Kyje (mapa)
  Katolická Oáza: Maňákova 754, 198 00, Praha 9 – Černý Most (mapa)
  Běžný farní účet: 10204349 / 0800
  Dary a trvalé příkazy: 5075448339 / 0800
  Telefon: +420 777 136 282
  Email: farnostkyje@centrum.cz
  Facebook: www.facebook.com/farnostkyje
YouTube: www.youtube.com
  Web: www.farnostkyje.cz