PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU:

Pondělí – Středa                     16.30 h, Mše sv. online, adorace do 19.00h

Zelený čtvrtek                       18:00 h Mše sv. online,

Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h

Velký pátek                            17:00 h Křížová cesta online.

                                                18:00 h Velkopáteční obřady online.

                                               adorace do 21 h

Bílá sobota                             adorace od 9 do 12 h, otevřený kostel soukromé svěcení pokrmu,

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně,

Mše sv. od 20:00 h online,

  1. přijímaní do po Mši sv do 23.00 h

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:

                                               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h,

                                               15.00 h Kyje on line, adorace do 18.00 h.

                                              

Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku.