13 neděle v mezidobí ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci sezení na faře. 29 června                                                    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. července svátek sv. Tomáše, apoštola. 4 července                                                  památka sv. Prokopa, opata. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové. Pořád bohoslužeb o prázdninách. Mše sv. o prázdninách se konají: Středa a pátek:      18.00- Kyje. Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje                                     18.00 hod Oáza, Černý most. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.
Zobrazit více

12 neděle v mezidobí – ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čajovna 24 června                                                    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře od 20.08 do 22.08.2020 Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baumannovou a Čerešňákovou.
Zobrazit více

11 Neděle v mezidobí Slavnost Těla a Krve Páně. Ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle farníků   19 června: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. od 18.00 hod v Kyjích. 20 června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše sv. v 9.00 hod a následně procesí se sochou Panny Marie s kostela v Kyjích do kostela v Hloubětíně. MIMOŘÁDNĚ V sobotu od 19.30 hod. v našem kostele se koná pobožnost v duchu Teazé. Jste zvaní všichni. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře. Biblická hodina. Tento týden ve středu se koná poslední biblická hodina od 19.00 hod na faře. Pokrucujeme v četbě evangelia sv. Marka. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baumannovou.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

června Památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve. Plánovaná setkání: Ve středu od 19.00 h. setkáni pastorační rady. V pátek noc kostelů, v naší farnosti značně mší sv. od 18.00 h. Svátost smířeni pro děti, které poprvé přijmou Tělo Páně, a pro jejích rodiny, v pátek od 16.00 ´do 18.00 h. pátek v měsíci setkání mužů Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkání u kafé a čaje. Slavnost Těla a Krve Páně. Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h. Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Radových Daňkových a zemřelé příbuzné.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

1 června                                       památka Panny Marie, Matky církve 3 června                                       památka sv. Karla Lwangya druhu, mučedníků. 4 června                                       svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle radostí a pravdy. Biblická hodina Ve středu od 19.00 hod pokračuje biblická hodina na texty evangelia sv. Marka. Předsvatební ohlášky V nejbližší době mají v úmyslu uzavřít katolické manželství: Jan Baumann a Silvie Čerešňáková. Prosíme všechny o modlitbu a podporu. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovu, Heczkovu a ten celý rod.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE Velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně.  

  Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání. Nejbližší události naší farnosti: Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi). Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera. První sváté přijímáni - 14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu Malých Sester Ježíšových.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve středu 20.05 od 19.00 hod se koná biblická hodina. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání. PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových. Nejbližší události naší farnosti: Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi). Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera. První sváté přijímáni - 14.06 od 10.00…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   5 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Od zítra 11 května se mění ustanovení vlády. V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.   Zatím se nekonají páteční sezení na faře.     Modlitba za rodiny   V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečkovu a Drábovu.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE Velikonoční

  Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý.   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Pondělí – Pátek: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Sobota: Mše svatá 16.30 a 18:00 (po mši sv individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti do 19.00 h.) Neděle: Mše svatá 10:00 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 11:30 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 15.00 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši sv. nebude možnost svatého přijímání) Mše sv. se může účastnit maximálně 15 osob. Kdo se chce mše sv. zúčastnit, přihlašte se na odkazu u příslušné mše (1 řádek na 1 osobu, tzn. i dítě) a dbejte na to, aby nebyl překročen…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE Velikonoční

29 dubna                      svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. 2 května                        památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a setkání kandidátu k biřmování ve čtvrtek. PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Pondělí – Pátek: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Sobota: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Neděle: Mše svatá 10:00 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 11:30 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 15.00 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši…
Zobrazit více