OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  21 září                                             svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze Plánovaná setkání: Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu. Začíná také náboženství podle plánu. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci kavárna, knihovna Setkání manželů od 14.00 hod. dnešní téma je „ jóga a jógínská cvičení“. Brigáda Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v pondělí Pán Bůh zaplať. A zároveň prosím o pomoc zítra 21.09 od 16.00 hod. a prosím o pomoc příští sobotu od 9.00 hod. Pražská pěší pout do Staré Boleslaví 28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu,…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24 NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

14 září                                                svátek Povýšení svatého kříže 15 září                                                památka Panny Marie Bolestné 16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice Plánovaná setkání Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle farníků. Brigáda Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v pondělí Pán Bůh zaplať. A zároveň prosím o pomoc zítra 14.09 od 16.00 hod. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Hloušovi Berkyovi a cele té rody.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8 září                                                              svátek narození Panny Marie. Mše sv. v 9.00 h v Kyjích. Plánovaná setkání na tento rok: 1 a 3 středa v měsíci                                      biblická hodina od 19.00 hod každý čtvrtek v měsíci                                    mše sv. v Oáze od 18.00 hod každý čtvrtek v měsíci                                    příprava katechumenů na křest od 19.00 hod pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod, 3 pátek v měsíci                                             setkání mužů od 19.15 hod. 4 pátek v měsíci                                             setkání mládeže od 19.00 hod.   Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci káva a čaj. Náboženství Od 23 září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Středa: 15.45 h střední věková skupina 16.30 h mladší věková skupina Čtvrtek: 14.15 h mladší věková skupina 15.00 h střední věková skupina Pátek: 16.30 h starší věková skupina Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3 září                                                   památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. 5 září                                                   první sobota v měsíci, pobožnost Mše sv. a Mariánská  pobožnost v 9.00 hod. Plánovaná setkání na tento rok: 1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod 1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod 2 a 4 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h. každé čtvrtek v měsíci                           příprava katechumenů na křest od 19.00 hod pátek v měsíci setkání žen od 19.15 hod, 3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod. 4 pátek v měsíci                                    setkání mládeže od 19.00 hod.   Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle radostí a pravdy. Náboženství Od 23 září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Středa: 15.45 h střední věková skupina 16.30 h…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

27 srpna                          památka sv. Moniky. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve srpna památka umučení sv. Jana Křtitele. Mimořádně. Tento týden je zrušena Mše sv. ve středu 26.08 a čtvrtek 27.08. V pátek se bohoslužba koná v 18.00 h v Kyjích. Nedělní setkání na faře: Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni. Poděkování Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Klabanovi, Chalupovi a celé rody.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna                                  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 21 srpna                                  památka sv. Pia X., papeže 22 srpna                                  památka Panny Marie Královny Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čajovna Pouť sv. Bartoloměje. Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Šimanovi, Pechovi a cele rody.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10 srpna                                           svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 11 srpna                                           památka sv. Kláry, panny. srpna kněze a mučedníka srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkání farníků Mimořádně Tento týden mše sv. se konají jen v pátek od 18.00 hod  a v sobotu od 9.00 hod. Pouť sv. Bartoloměje. Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti . Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Kateřinu Šubovou, za zdraví, volbu partnera, obrácení a požehnání.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze. srpna svátek Proměnění Páně. srpna památka sv. Dominika, kněze Pouť sv. Bartoloměje. Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.   Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti   Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkávaní u kafé. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Lukášů.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  29 července                     památka sv. Marty 31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze 1 srpna                              památka sv. Alfonsa Marie Liguorim biskupa a učitele církve. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti   Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře 4 neděle v měsíci čaj a káva Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánovou a Urbanovou.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 července           svátek sv. Marie Magdalény 23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. 25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čaj a káva Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova.
Zobrazit více