OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1 NEDĚLE POSTNÍ

Ohlášky
Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line S ohledem na Covid-19 Mše sv. s platností nedělní budou: Každou sobotu od 18.00 h. Každou neděli v 10.00, 11.30, a 15.00 hod. v Kyjích. V 18.00 h v Oáze na Černým mostě. Svatého přijímání je možné přijmout mimo Mši svátou pouze po Mší sv. od 15.00 h kdy bude adorace do 16.30 h.     Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci   Plánovaná setkání Náboženství prozatím se ruší. Výjimkou jsou děti, které se připravuji na první sváté přijímaní. Náboženství pro ně je ve středu v 16.30 h na faře v Kyjích. Ostatní setkávání se konají podle planu.     Křížová cesta Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty - v pátek po mši svaté a v neděli přede mší…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ohlášky
února památka sv. Scholastiky, panny února památka Panny Marie Lurdské Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.     Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Bištiakova, Šimkova, jejich prarodiče a zemřelé příbuzné
Zobrazit více

4 neděle v mezidobí OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

Ohlášky
    Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.   2 února                                         svátek Uvedení Páně do Chrámu, Mše sv. výjimečně od 17.00 hod a následně úklid vánoční výzdoby v kostele. Předem děkují za pomoc.   února památka sv. Agáty, panny mučednice února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků První sobota v měsíci. Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu, Kolarovu.
Zobrazit více

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ohlášky
Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii. 25 ledna                                    svátek Obracení sv. Pavla apoštola. 26 ledna                                    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. 28 ledna                                   památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.     Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Černých.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle v mezidobí

Ohlášky
Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii. ledna památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. ledna památka sv. Anežky Římské, panny a mučedníci. Plánovaná setkání: Setkání se konají podle plánu. Naopak se nekoná náboženství až do změny předpisu.  Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Tománkovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

Ohlášky
  Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii. Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2021 Tříkrálová sbírka tento krát se uskuteční po Mší sv. dnes na slavnost Zjevení Páně. Plánovaná setkání: Setkání se konají podle plánu. Naopak se nekoná náboženství až do změny předpisu.   Ekumenická bohoslužba. Letos se ekumenické setkání nekoná s důvodu Covid-19. Od 18 do 25 ledna se ovšem modlíme o jednotu křesťan. Farní ples Letošní farní ples se ruší se stejných důvodu jako většiny akcii- Covid - 19. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle po Narození Páně.

Ohlášky
  Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Mše jsou vysílané on-line, a po nedělních bohoslužbách v Kyjích je do 30 min. možnost přijmout Eucharistii.   Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2021 Tříkrálová sbírka tento krát se uskuteční po Mší sv. ve středu na slavnost Zjevení Páně a příští neděli. Pravidelná setkávání Tento týden od 6 ledna pokračují pravidelná pastorační setkáni. Není ovšem výuka náboženství. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Melicharovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

Ohlášky
1 ledna                            Slavnost Matky Boží Panny Marie, 2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nadzemského, biskupů a učitelů církve. 12 Památka sv. Silvestra                                                            17.00 h. Mše. sv. s výstavem Nejsvětější Svátosti,                                                                      a s poděkováním za uplynulý rok. Slavnost Matky Boži Panny Marie Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku v 10, 11.30, 15.00 a 18 h. První sobota v měsíci Příští sobotu od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovu, Sabóvu a Szabovu.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE ADVENTNÍ

Ohlášky
Důležité Během Covid -19 jsme omezení s počtem osob na bohoslužbách. Proto prosím o dodržování předpisů. Na Mše sv. o Vánocích jsou jednotlivé přihlášky. Přihlašovat se nemusí liturgicky doprovod.   Na štědrý večer všechny Mše sv. se budou vysílat on-line a zároveň venku před kostelem budou veliké reproduktory, aby každý kdo se do kostela nevejde, mohl aspoň slyšet zpěv sboru a liturgie slova.   Po každé mše sv. bude možnost soukromě přijmout Svátost oltáři. Předvánoční úklid K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme v úterý 22. 12. od 15 h. Prosíme, přijďte pomoci. Svátek Svaté Rodiny Příští neděli během Mši sv. bude žehnání manželů. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machova, Šebestova, Míčova, Hradilova, Vallova.
Zobrazit více

  OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE ADVENTNÍ

Ohlášky
14 prosince                              památka sv. Jana o Kříže, kněze a učitele církve. Plánovaná setkání: Tento týden náboženství a ostatní aktivity podle plánu. Roráty Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7.00 hod. rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.   Živy betlém. Ve sobotu 19.12.2020 od 17:00 hod. - půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.     Předvánoční úklid a výzdoba kostela. K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme 22. 12. od 15 hod. Prosíme, přijďte pomoci!!!   Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Štefkovu a Mrzenovu.   
Zobrazit více