MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA

S ohledem na omezení pohybu občanů budou mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje

 

Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv.

Velikonoční pondělí.                        Mše sv. od 10.00 h online,

svaté přijímaní do 12.00 h.

Úterý – Sobota: mše svatá 16:30

17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání

Neděle – mše svatá 10:00

11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání

Neděle – mše svatá 15:00

16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání

Není možná osobní účast na mši sv.

Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje.

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA

Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření.

MIMOŘÁDNÁ POMOC

Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných.