MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA

S ohledem na omezení pohybu občanů budou Mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje

Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv.

Pondělí – Sobota: Mše svatá 16:30 h.

17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti.

Neděle – Mše svatá 10:00 a 15.00 h.

11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti.

16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti.

Není možná osobní účast na mši sv.

Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje. Dnes 19.04 výjimečně od 15.00 h živé vysíláni s kopečku Božího milosrdenství.

Sazení stromu.

S ohledem na dotaz, zda je možné si posadit svůj strom u kostela v Kyjích, všechny zájemci prosím o kontaktování Ondřeje Weigrichta, který informuje o podrobnostech. Mobil +420608522161, e- mail: ody.ody@seznam.cz

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA

Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření.

MIMOŘÁDNÁ POMOC

Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Víškovu, Spáčilovu, Ageiwovu a Koubkovu.