29 dubna                      svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

2 května                        památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Plánovaná setkání

Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a setkání kandidátu k biřmování ve čtvrtek.

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:

Pondělí – Pátek:
Mše svatá 18:00 
(18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)

Sobota:
Mše svatá 18:00 
(18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)

Neděle:
Mše svatá 10:00
 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 11:30
 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 15.00
 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši sv. nebude možnost svatého přijímání)

Mše sv. se může účastnit maximálně 15 osob.

Kdo se chce mše sv. zúčastnit, přihlašte se na odkazu u příslušné mše (1 řádek na 1 osobu, tzn. i dítě)
a dbejte na to, aby nebyl překročen maximální počet 14 lidí (+1 kněz):

SÁZENÍ STROMŮ

S ohledem na dotaz, zda je možné si zasadit svůj strom u kostela v Kyjích, všechny zájemce prosím o kontaktování Ondřeje Weigrichta, který informuje o podrobnostech. Mobil +420608522161, e- mail: ody.ody@seznam.cz.
Cena stromu se pohybuje od 600,- do 4.000,- Kč podle druhu a stáří stromu.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN SÁZENÍ STROMŮpátek 1.5.2020 od 16:30 h.

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu.