Plánovaná setkání

Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý.

 

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:

Pondělí – Pátek:
Mše svatá 18:00 
(18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)

Sobota:
Mše svatá 16.30 a 18:00 
(po mši sv individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti do 19.00 h.)

Neděle:
Mše svatá 10:00
 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 11:30
 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 15.00
 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti)
Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši sv. nebude možnost svatého přijímání)

Mše sv. se může účastnit maximálně 15 osob.

Kdo se chce mše sv. zúčastnit, přihlašte se na odkazu u příslušné mše (1 řádek na 1 osobu, tzn. i dítě)
a dbejte na to, aby nebyl překročen maximální počet 14 lidí (+1 kněz):

SÁZENÍ STROMŮ

Moc krát děkuji za pomoc a sazení stromu u kostela. Další příležitost bude až na podzim.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovou Joskovou Šrámkovou a Šťastných.