Plánovaná setkání

Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

 

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:

Od zítra 11 května se mění ustanovení vlády. V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.

 

Zatím se nekonají páteční sezení na faře.

 

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečkovu a Drábovu.