Plánovaná setkání

Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve středu 20.05 od 19.00 hod se koná biblická hodina.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

PŘEHLED  BOHOSLUŽEB:

V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám.

Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.

Nejbližší události naší farnosti:

Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi).

Svátost biřmování – v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera.

První sváté přijímáni – 14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Matyskovou a ten celý rod.