Plánovaná setkání

Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek.

Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.

Nejbližší události naší farnosti:

Svátost křtu dospělých30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi).

Svátost biřmování – v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera.

První sváté přijímáni – 14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu Malých Sester Ježíšových.