1 června                                       památka Panny Marie, Matky církve

3 června                                       památka sv. Karla Lwangya druhu, mučedníků.

4 června                                       svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle radostí a pravdy.

Biblická hodina

Ve středu od 19.00 hod pokračuje biblická hodina na texty evangelia sv. Marka.

Předsvatební ohlášky

V nejbližší době mají v úmyslu uzavřít katolické manželství:

Jan Baumann a Silvie Čerešňáková. Prosíme všechny o modlitbu a podporu.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovu, Heczkovu a ten celý rod.