1. června Památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve.

Plánovaná setkání:

Ve středu od 19.00 h. setkáni pastorační rady.

V pátek noc kostelů, v naší farnosti značně mší sv. od 18.00 h.

Svátost smířeni pro děti, které poprvé přijmou Tělo Páně, a pro jejích rodiny, v pátek od 16.00 ´do 18.00 h.

  1. pátek v měsíci setkání mužů

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkání u kafé a čaje.

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Radových Daňkových a zemřelé příbuzné.