Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků

 

19 června: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. od 18.00 hod v Kyjích.
20 června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Mše sv. v 9.00 hod a následně procesí se sochou Panny Marie s kostela v Kyjích do kostela v Hloubětíně.

MIMOŘÁDNĚ

V sobotu od 19.30 hod. v našem kostele se koná pobožnost v duchu Teazé.

Jste zvaní všichni.

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře.

Biblická hodina.

Tento týden ve středu se koná poslední biblická hodina od 19.00 hod na faře. Pokrucujeme v četbě evangelia sv. Marka.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baumannovou.