Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čajovna

24 června                                                    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře od 20.08 do 22.08.2020

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baumannovou a Čerešňákovou.