Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci sezení na faře.

29 června                                                    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

  1. července svátek sv. Tomáše, apoštola.

4 července                                                  památka sv. Prokopa, opata.

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové.

Pořád bohoslužeb o prázdninách.

Mše sv. o prázdninách se konají:

Středa a pátek:      18.00- Kyje.

Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje

                                    18.00 hod Oáza, Černý most.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.