Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

Patronu Evropy a hlavních patronu Moravy.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čajovna a kavárna

Památky a svátky.

11 července                                    svátek sv. Benedikta opata, patrona Evropy.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové.

Pořád bohoslužeb o prázdninách.

Mše sv. o prázdninách se konají:

Středa a pátek:      18.00- Kyje.

Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje

                                    18.00 hod Oáza, Černý most.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovu, Sabóvu a Szabovu.