15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele

                                                     církve

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci neděle farníků.

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za kněze naší diecéze.