22 července           svátek sv. Marie Magdalény

23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova.