29 července                     památka sv. Marty

31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

1 srpna                              památka sv. Alfonsa Marie Liguorim biskupa a učitele církve.

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

 

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře

4 neděle v měsíci čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánovou a Urbanovou.