1. srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze.
  2. srpna svátek Proměnění Páně.
  3. srpna památka sv. Dominika, kněze

Pouť sv. Bartoloměje.

Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.

 

Letní farní tábor

S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti

 

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Nedělní setkání na faře:

  1. neděle v měsíci setkávaní u kafé.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Lukášů.