OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10 srpna                                           svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 11 srpna                                           památka sv. Kláry, panny. srpna kněze a mučedníka srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkání farníků Mimořádně Tento týden mše sv. se konají jen v pátek od 18.00 hod  a v sobotu od 9.00 hod. Pouť sv. Bartoloměje. Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti . Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za Kateřinu Šubovou, za zdraví, volbu partnera, obrácení a požehnání.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

srpna památka Jana Marie Vianneye, kněze. srpna svátek Proměnění Páně. srpna památka sv. Dominika, kněze Pouť sv. Bartoloměje. Letošní pouť sv. Bartoloměje se koná 22 a 23 srpna. Podrobností jsou na plakátu kostela a na web stránkách farností.   Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti   Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkávaní u kafé. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Lukášů.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  29 července                     památka sv. Marty 31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze 1 srpna                              památka sv. Alfonsa Marie Liguorim biskupa a učitele církve. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti   Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře 4 neděle v měsíci čaj a káva Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Habánovou a Urbanovou.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 července           svátek sv. Marie Magdalény 23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. 25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čaj a káva Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 15 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele                                                      církve Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle farníků. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se neuskuteční, protože nebyly přihlášené skoro žádné děti Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za kněze naší diecéze.  
Zobrazit více

14 neděle v mezidobí

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa Patronu Evropy a hlavních patronu Moravy. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čajovna a kavárna Památky a svátky. 11 července                                    svátek sv. Benedikta opata, patrona Evropy. Prázdninový provoz Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.   Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové. Pořád bohoslužeb o prázdninách. Mše sv. o prázdninách se konají: Středa a pátek:      18.00- Kyje. Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje                                     18.00 hod Oáza, Černý most. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovu, Sabóvu a Szabovu.
Zobrazit více

13 neděle v mezidobí ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci sezení na faře. 29 června                                                    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. července svátek sv. Tomáše, apoštola. 4 července                                                  památka sv. Prokopa, opata. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Příměstský tábor v Kyjích na faře se uskuteční od 20.08 do 22.08. prosíme o hlášení účastníků Renatě nebo Magdaleně Polákové. Pořád bohoslužeb o prázdninách. Mše sv. o prázdninách se konají: Středa a pátek:      18.00- Kyje. Neděle:                    10.00 a 11.30 hod – Kyje                                     18.00 hod Oáza, Černý most. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.
Zobrazit více

12 neděle v mezidobí – ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci čajovna 24 června                                                    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře od 20.08 do 22.08.2020 Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baumannovou a Čerešňákovou.
Zobrazit více

11 Neděle v mezidobí Slavnost Těla a Krve Páně. Ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle farníků   19 června: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. od 18.00 hod v Kyjích. 20 června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše sv. v 9.00 hod a následně procesí se sochou Panny Marie s kostela v Kyjích do kostela v Hloubětíně. MIMOŘÁDNĚ V sobotu od 19.30 hod. v našem kostele se koná pobožnost v duchu Teazé. Jste zvaní všichni. Letní farní tábor S ohledem na omezení a další opatření spojené s covid 19, letošní tábor v Boskově se ruší. Zatím se uvažuje o příměstském táboře v Kyjích na faře. Biblická hodina. Tento týden ve středu se koná poslední biblická hodina od 19.00 hod na faře. Pokrucujeme v četbě evangelia sv. Marka. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baumannovou.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

června Památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve. Plánovaná setkání: Ve středu od 19.00 h. setkáni pastorační rady. V pátek noc kostelů, v naší farnosti značně mší sv. od 18.00 h. Svátost smířeni pro děti, které poprvé přijmou Tělo Páně, a pro jejích rodiny, v pátek od 16.00 ´do 18.00 h. pátek v měsíci setkání mužů Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci setkání u kafé a čaje. Slavnost Těla a Krve Páně. Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h. Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Radových Daňkových a zemřelé příbuzné.
Zobrazit více