OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

1 června                                       památka Panny Marie, Matky církve 3 června                                       památka sv. Karla Lwangya druhu, mučedníků. 4 června                                       svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 5 června                                       památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Nedělní setkání na faře: neděle v měsíci neděle radostí a pravdy. Biblická hodina Ve středu od 19.00 hod pokračuje biblická hodina na texty evangelia sv. Marka. Předsvatební ohlášky V nejbližší době mají v úmyslu uzavřít katolické manželství: Jan Baumann a Silvie Čerešňáková. Prosíme všechny o modlitbu a podporu. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovu, Heczkovu a ten celý rod.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7 NEDĚLE Velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně.  

  Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání. Nejbližší události naší farnosti: Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi). Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera. První sváté přijímáni - 14.06 od 10.00 hod. poprvé přijme Tělo Páně několik děti naši farnosti. Jste srdečně zváni na všechny události. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu Malých Sester Ježíšových.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve středu 20.05 od 19.00 hod se koná biblická hodina. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání. PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových. Nejbližší události naší farnosti: Svátost křtu dospělých – 30.05 od 20.00 hod (o vigilii slavností Seslání Ducha Svatého), a 31.05 od 11.30 (při mši sv. s rodinami a malými dětmi). Svátost biřmování - v neděli 7.06 od 10.00 hod. se uskutečni svátost biřmování za účastí biskupa Zdenka Wasserbauera. První sváté přijímáni - 14.06 od 10.00…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE   5 NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a kandidátů k biřmování ve čtvrtek. Ve čtvrtek v 16.30 prosím o setkání dětí, které se připravuji na první sv. přijímání.   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Od zítra 11 května se mění ustanovení vlády. V naší farnosti se vracíme k pravidelným bohoslužbám. Jediná změna je Mše sv. v sobotu v 18.00 h s nedělní platností. Ostatní Mše sv. ve středu čtvrtek a pátek od 18.00 h. Vracíme se také ke Mši v Oáze a u Malých Sester Ježíšových.   Zatím se nekonají páteční sezení na faře.     Modlitba za rodiny   V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečkovu a Drábovu.  
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4 NEDĚLE Velikonoční

  Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý.   PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Pondělí – Pátek: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Sobota: Mše svatá 16.30 a 18:00 (po mši sv individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti do 19.00 h.) Neděle: Mše svatá 10:00 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 11:30 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 15.00 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši sv. nebude možnost svatého přijímání) Mše sv. se může účastnit maximálně 15 osob. Kdo se chce mše sv. zúčastnit, přihlašte se na odkazu u příslušné mše (1 řádek na 1 osobu, tzn. i dítě) a dbejte na to, aby nebyl překročen…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3 NEDĚLE Velikonoční

29 dubna                      svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. 2 května                        památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Plánovaná setkání Prosím tento týden o setkání katechumenu v úterý a setkání kandidátu k biřmování ve čtvrtek. PŘEHLED  BOHOSLUŽEB: Pondělí – Pátek: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Sobota: Mše svatá 18:00 (18:30 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Neděle: Mše svatá 10:00 (11:00 – 11:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 11:30 (12:30 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 15.00 (16:00 – 16:30 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti) Mše svatá 18.00 v Katolické Oáze (po mši…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 NEDĚLE Velikonoční Slavnost Božího milosrdenství

MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA S ohledem na omezení pohybu občanů budou Mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv. Pondělí – Sobota: Mše svatá 16:30 h. 17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti. Neděle – Mše svatá 10:00 a 15.00 h. 11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti. 16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání a adorace Nejsvětější Svátosti. Není možná osobní účast na mši sv. Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje. Dnes 19.04 výjimečně od 15.00 h živé vysíláni s kopečku Božího milosrdenství. Sazení stromu. S ohledem na dotaz, zda je možné si posadit svůj strom u kostela v Kyjích, všechny zájemci prosím o kontaktování Ondřeje Weigrichta, který informuje o podrobnostech. Mobil +420608522161, e-…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Neděle Zmrtvýchvstání Páně.

MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA S ohledem na omezení pohybu občanů budou mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje   Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv. Velikonoční pondělí.                        Mše sv. od 10.00 h online, svaté přijímaní do 12.00 h. Úterý – Sobota: mše svatá 16:30 17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání Neděle – mše svatá 10:00 11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání Neděle – mše svatá 15:00 16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání Není možná osobní účast na mši sv. Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje. INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření. MIMOŘÁDNÁ POMOC Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136…
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6 NEDĚLE POSTNÍ

    PŘEHLED  BOHOSLUŽEB  VE  SVATÉM  TÝDNU: Pondělí - Středa                     16.30 h, Mše sv. online, adorace do 19.00h Zelený čtvrtek                       18:00 h Mše sv. online, Památka ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství, adorace do 21 h Velký pátek                            17:00 h Křížová cesta online.                                                 18:00 h Velkopáteční obřady online.                                                adorace do 21 h Bílá sobota                             adorace od 9 do 12 h, otevřený kostel soukromé svěcení pokrmu, Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, Mše sv. od 20:00 h online, přijímaní do po Mši sv do 23.00 h Neděle Zmrtvýchvstání Páně:                                                10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h,                                                15.00 h Kyje on line, adorace do 18.00 h.                                                Pondělí velikonoční               10:00 h Kyje, online, adorace do 13.00 h Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelého Vladimíra Švehelku.
Zobrazit více

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5 NEDĚLE POSTNÍ

MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA S ohledem na omezení pohybu občanů budou mše svaté pouze vysílány – přenos můžete sledovat živě na stránkách facebooku: www.facebook.com/farnostkyje   Svaté přijímání bude udělováno individuálně po vysílané mši sv. Pondělí – Sobota: mše svatá 16:30 17:15 – 19:00 individuální svaté přijímání Neděle – mše svatá 10:00 11:00 – 13:00 individuální svaté přijímání Neděle – mše svatá 15:00 16:00 – 18:00 individuální svaté přijímání Není možná osobní účast na mši sv. Vše bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje-Kyje. INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA Po domluvě s P. Walczykem (tel. 777 136 282) lze přijmout u Vás doma svátost oltářní či svátost smíření. MIMOŘÁDNÁ POMOC Pro ohrožené osoby nabízí P. Walczyk po telefonické domluvě (tel. 777 136 282) možnost nákupu potravin. Modlitba za rodiny V následujícím týdnu se budeme modlit za…
Zobrazit více